JMW: Gespreksgroep ‘Kind van een ouder die de oorlog heeft meegemaakt’.

JMW: Gespreksgroep 'Kind van een ouder die de oorlog heeft meegemaakt'.

Wanneer

05 oktober 2023    
00:00

Evenement type

Kinderen van oorlogsoverlevende(n), oftewel de tweede generatie, zijn grootgebracht met het oorlogsverleden van hun ouders. Dit oorlogsverleden kan grote invloed hebben op het leven van hun kinderen. Deze kinderen zoeken vaak pas op latere leeftijd hulp omdat ze zich bijvoorbeeld niet realiseren dat hun klachten gerelateerd zijn aan de oorlogservaringen van hun ouders of vanuit een gevoel dat hun lijden er minder toe doen. Veel tweede generatie kinderen mogen van zichzelf het verdriet van de oorlog niet toe-eigenen. Dit zorgt ervoor dat zij emoties moeilijk kunnen plaatsen, waardoor deze groep met grote eenzaamheid kampt. Dit traject biedt daarom bij JMW een grote mate aan herkenning.

Data en aanmelden

De gespreksgroep start op donderdag 5 oktober in Amsterdam. De groep zal elke twee weken in totaal zeven keer samenkomen. Elke sessie duurt zo’n twee uur. De data voor de volgende bijeenkomsten zullen in overleg met de deelnemers bepaald worden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Esti Cohen op e.cohen@joodswelzijn.nl.

Meer over gespreksgroepen bij JMW.