JMW: Cursus Platform Joods Erfgoed en Identiteit (Breda)

JMW: Cursus Platform Joods Erfgoed en Identiteit (Breda)

Met Platform JEI (Joods Erfgoed en Identiteit) verkent JMW samen met jou steeds een ander deel van het Joodse erfgoed in Nederland. Voor 2024 staan er verschillende cursussen op het programma. In de zomer doen we Brabant en Limburg aan. Vanwege de grote afstand tussen West-Brabant en Zuid-Limburg is de cursus opgesplitst in twee delen.

In juni concentreert een driedaagse cursus zich op het Joodse erfgoed van Brabant. In september volgt een extra erfgoeddag voor de provincie Limburg. Wij nemen je mee in de nog tastbare geschiedenis van deze kehilles (Joodse gemeenten). De data zijn, zondag 2 juni (Breda), 16 juni (Bergen op Zoom) en 30 juni (Tilburg). De extra erfgoeddag vindt plaats op 8 september in Maastricht.

JMW organiseert dit programma om het Joodse erfgoed én de Joodse identiteit te versterken in de mediene, de Joodse gemeenschap in Nederland buiten Amsterdam. Met de cursus Joods Erfgoed en Identiteit willen we bruggen slaan tussen het verleden en het heden. De driedaagse cursus leert je het Joodse erfgoed beter te begrijpen en verantwoorde beslissingen te nemen voor de toekomst.

Hoe ziet de eerste cursusdag in Breda eruit?
De eerste dag van de cursus bezoeken wij de historische stad Breda. De synagoge van Breda is in 1992 gerestaureerd en opnieuw ingewijd. Deze is nog altijd in gebruik door de Joodse gemeente (NIK) van West-Brabant. Hier zal een inleiding worden verzorgd over Platform JEI, met bijzondere aandacht voor het Joodse erfgoed in de provincie Brabant. We bezichtigen de synagoge die tevens een bibliotheek huisvest en sluiten af met een wandeling langs resten van Joods leven in Breda.

Vervolg programma
Wij vervolgen de driedaagse cursus in Bergen op Zoom op 16 juni. Wij sluiten de driedaagse cursus af in Tilburg op 30 juni. Aanmelden kan via activiteiten@joodswelzijn.nl.

Voor iedereen met een Joodse achtergrond en/of partner.