Home » Steun Jonet.nl

Steun Jonet.nl

Door Kemal Rijken

Jonet.nl is onafhankelijk en heeft journalistieke nieuwsgaring, en waarheidsvinding in een hoog vaandel staan. Dagelijks bericht de site over ontwikkelingen in Joods Nederland en de Joodse wereld middels informatieve, en begrijpbare content. Daarnaast bestaat onze missie uit het tegengaan van antisemitisme en het voorkomen van vooroordelen over Joden. Jonet.nl is tegen polarisatie en voor het bouwen van bruggen. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, hebben wij uw financiële support nodig. Steun ons en klik hieronder op een door u gewenst bedrag – fiscaal aftrekbaar.

Voor alternatieven van financiële support kunt u contact opnemen met onze penningmeester door te mailen naar penningmeester@jonet.nl.


Donatieformulier

Bedrag €*
U kunt ook aan Jonet.nl doneren middels een periodieke onderhandse schenking aan een ANBI voor de minimale duur van 5 jaar. Voordeel van dit type schenking voor u als donateur is dat deze geen fiscale drempel meer kent, waardoor uw donatie vanaf de eerste Eurocent fiscaal aftrekbaar is. Het grote voordeel voor de ANBI is dat die meer geld overhoudt van uw schenking en dat uw structurele bijdrage de ANBI ook zekerheden biedt. Download hier het formulier.

Het beheer over uw donaties is in handen van de onafhankelijke Stichting Betaling en Administratie Joods Netwerk. Deze Stichting ziet toe op een correcte en spoedige opvolging van uw donatie(s). Donaties aan ANBI instellingen zijn fiscaal aftrekbaar. Van uw donatie ontvangt u een schriftelijke bevestiging die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.