Redactie

Foto van Kemal Rijken.
Kemal RIjken. Fotograaf: Jelmer de Haas.

Kemal Rijken

Kemal Rijken (1980) is sinds 2012 de hoofdredacteur van Jonet.nl en verzorgt vrijwel dagelijks de nieuwsberichten op de website. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de columnisten, vrijwilligers en voor communicatie met de buitenwereld. Rijken bepaalt de redactionele koers en draagt verantwoording voor de samenwerkingsverbanden en (deels) de commerciële activiteiten van het project. Rijkens eigen motto voor Jonet.nl is: ‘When it’s Jews, it’s news’. Dit omdat hij door de jaren heen geconstateerd heeft dat mensen van Joodse komaf bovengemiddeld veel nieuws maken.

Naast zijn werk voor Jonet.nl is Rijken publicist voor onder meer HP/DeTijd, De Groene Amsterdammer en Binnenlands Bestuur. Ook werkt Rijken voor de Amsterdamse stadszenders AT5 en Salto, waar hij een eigen tv-programma heeft. Rijken is tevens de biograaf van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam (‘Van der Laan, biografie van een burgemeester’) en schreef de boeken ‘Monarchie, koningshuizen in Europa vanaf 1940, geschiedenis, uitdagingen en overlevingskansen (2023), ‘Roma’ (2012) over de historie van de Nederlandse Sinti en Roma en ‘De Westermoskee’ (2014) en ‘Eigen Volk’ (2019) dat verhaalt over de geschiedenis van het rechtse nationalisme in Europa.

Foto van Willemien Groot.

Willemien Groot

Willemien Groot (1964) is redacteur bij Jonet.nl en is onder meer verantwoordelijk voor de agenda-berichten op de website. Organisaties die met hun event op de agenda-pagina willen, kunnen haar mailen op info@jonet.nl. Tevens is Groot social media-redacteur en schrijft zij reportages en interviews.

Naast haar werkzaamheden voor Jonet.nl is Groot freelance journalist voor onder meer dagblad Trouw en eindredacteur bij de website Wetenschap.nu. Op dit onafhankelijke platform bloggen wetenschappers voor een breed geïnteresseerd publiek over hun onderzoek en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast geeft zij trainingen aan wetenschappers en professionals op het gebied van bloggen en tekstschrijven. Daarbij is haar uitgangspunt dat hun kennis en expertise onmisbaar is in het publieke debat.

Cop. Awraham Meijers
Cop. Awraham Meijers

Awraham Meijers

Awraham Meijers (1941) is boeken- en filmrecensent voor Jonet.nl. Boeken met een Joods thema worden door hem beoordeeld op hun (literaire) kwaliteit. Hetzelfde geldt voor films met een Joods onderwerp die in de bioscoop komen. Daarnaast is hij verslaggever en schrijft hij op tweemaandelijkse basis een column voor Jonet.nl

Meijers groeide op in het Gelderse stadje Doesburg. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine is hij vanwege zijn socialistische idealen naar een kibboets gegaan. Midden jaren zestig keerde hij naar Nederland terug. Eerst naar Arnhem en daarna door naar Amsterdam. Daar werkte hij als freelance journalist voor verschillende (week)bladen, zoals Joods Journaal, Villa d’Arte, de Stentor, het Gelders Dagblad en het NIW. Bij de Joodse Omroep mocht hij als juryvoorzitter in het programma Go-Go Kosher optreden. Awraham Meijers is sinds 2013 actief voor Jonet.nl.


Redactiestatuut

De redactie van Jonet.nl is onafhankelijk en heeft journalistieke nieuwsgaring en waarheidsvinding in een hoog vaandel staan. Haar missie is om bezoekers te informeren op een verantwoorde, onbevooroordeelde en informatieve wijze, en om mensen te verbinden in plaats van te verdelen. De redactie wil neutrale en goed begrijpbare content produceren. Dit doel verwezenlijkt de redactie door dagelijks nieuws te plaatsen over de Joodse gemeenschap in binnen- en buitenland, maar ook door achtergrondverhalen te maken en één agenda te publiceren met activiteiten in heel Nederland.

De redactie heeft ook ten doel om heel Joods Nederland en geïnteresseerde niet-Joden te bestrijken. Daarnaast maakt de redactie dossierpagina’s, waarin op neutrale wijze aspecten van het Jodendom of de Joodse wereld aan een groot publiek worden uitgelegd. Dit om de maatschappij goed te informeren en om vooroordelen over Joden en polarisatie te voorkomen. Ieder jaar stelt de redactie een nieuw jaarplan voor, dat vervolgens na overleg door het stichtingsbestuur wordt vastgesteld, waarna de redactie binnen de kaders van dit plan onafhankelijk en vrij opereert. De redactie maakt zelfstandige keuzes van het bestuur en de hoofdredactie heeft het laatste woord in beslissingen over de inhoudelijke content op Jonet.nl.