Home » Over Jonet » Redactie

Redactie

Door Marcus

Foto van Kemal Rijken.
Fotograaf: Jelmer de Haas.

Kemal Rijken

Kemal Rijken (1980) is sinds 2012 de hoofdredacteur van Jonet.nl en verzorgt vrijwel dagelijks de nieuwsberichten op de website. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de columnisten, vrijwilligers en voor communicatie met de buitenwereld. Rijken bepaalt de redactionele koers en draagt verantwoording voor de samenwerkingsverbanden en (deels) de commerciële activiteiten van het project. Rijkens eigen motto voor Jonet.nl is: ‘When it’s Jews, it’s news’. Dit omdat hij door de jaren heen geconstateerd heeft dat mensen van Joodse komaf bovengemiddeld veel nieuws maken.

Naast zijn werk voor Jonet.nl is Rijken publicist voor onder meer De Groene Amsterdammer en Binnenlands Bestuur. Ook werkt Rijken voor de Amsterdamse stadszender Salto, waar hij een eigen tv-programma heeft – AmstelPolis – over de hoofdstedelijke politiek. Rijken is tevens de biograaf van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam (‘Van der Laan, biografie van een burgemeester’) en schreef de boeken ‘Roma’ over de historie van de Nederlandse Sinti en Roma en ‘De Westermoskee en de geschiedenis van de godsdienstvrijheid’. Momenteel werkt Rijken aan een boek over de geschiedenis van het rechts-nationalisme in Europa.

Foto van Manja Ressler.

Manja Ressler

Manja Ressler (1956, pseudoniem van Manja Felicitas Bakker) is de corrector van Jonet.nl. Ze controleert alle teksten op spelling en grammatica – ook op de correcte Joods-Nederlandse spelling. Tevens is Ressler inval-redacteur. Naast Jonet.nl werkt ze als publicist, redacteur en vertaler. In 2015 verscheen een door haar geredigeerde Joodse essay-bundel van Andreas Burnier, samengesteld met Daniel van Mourik. Hiervoor onderhoudt ze ook de website met de werken van Burnier.

Naast haar werk begeleidt Ressler vluchteling-journalisten en is actief in de Joods-Islamitische groep Salaam Shalom. In het verleden werkte ze als journalist voor onder andere NRC-Handelsblad, De Groene Amsterdammer en dagblad Trouw. Ze was ook redacteur van het tijdschrift Levend Joods Geloof en schrijver van het boek ‘Maar u ziet er helemaal niet Joods uit’.

Foto van Brigitte Wielheesen.

Brigitte Wielheesen

Brigitte Wielheesen (1967) is sinds 2013 columniste en inval-redacteur voor Jonet.nl. Ze wist al op jonge leeftijd dat ze journalist wilde worden. Zo nam ze zich op haar zestiende voor correspondent te worden in Israël. Wielheesen studeerde Journalistiek en Voorlichting, en Internationale Betrekkingen. Tussen de eerste en tweede Intifada (in de jaren negentig) werkte ze met name voor WorldwideTelevisionNews in Jeruzalem, maar ook voor het ANP.

Na haar terugkeer in Nederland doorliep Wielheesen een studie Project- en Vastgoedmanagement en werkte ze acht jaar in de vastgoedbranche, om vervolgens haar oude liefdes ‘politiek’ en ‘communicatie’ weer op te pakken. Dat deed ze onder meer als politiek woordvoerder en communicatieadviseur. Wielheesen is bestuurlijk actief in het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC), waar zij de belangen behartigt van de 30.000 ongebonden Joden in Nederland.


Redactiestatuut

De redactie van Jonet.nl is onafhankelijk en heeft journalistieke nieuwsgaring, en waarheidsvinding in een hoog vaandel staan. Haar missie is om bezoekers te informeren op een verantwoorde, onbevooroordeelde en informatieve wijze, en om mensen te verbinden in plaats van te verdelen. De redactie wil neutrale en goed begrijpbare content produceren. Dit doel verwezenlijkt de redactie door dagelijks nieuws te plaatsen over de Joodse gemeenschap in binnen- en buitenland, maar ook door achtergrondverhalen te maken en één agenda te publiceren met activiteiten in heel Nederland.

De redactie heeft ook ten doel om heel Joods Nederland en om geïnteresseerde niet-Joden te bestrijken. Daarnaast maakt de redactie dossierpagina’s, waarin op neutrale wijze aspecten van het Jodendom of de Joodse wereld aan een groot publiek worden uitgelegd. Dit om de maatschappij goed te informeren en om vooroordelen over Joden, en polarisatie, te voorkomen. Ieder jaar stelt de redactie een nieuw jaarplan voor, dat vervolgens na overleg door het stichtingsbestuur wordt vastgesteld, waarna de redactie binnen de kaders van dit plan onafhankelijk en vrij opereert. De redactie maakt zelfstandige keuzes van het bestuur en de hoofdredactie heeft het laatste woord in beslissingen over de inhoudelijke content op Jonet.nl.