Bestuur

Jonet.nl is een stichting (voluit: Stichting Landelijk Joods Netwerk) met een eigen bestuur. In de statuten staat dat Jonet.nl niet-politiek en niet-religieus is met respect voor andersdenkenden.
Het stichtingsbestuur gaat nadrukkelijk niet over de inhoud van de website. Daarvoor is de redactie verantwoordelijk, die inhoudelijk gezien onafhankelijk opereert. Wel spreekt het bestuur in samenwerking met de hoofdredacteur over alle organisatorische en financiële aspecten, waaronder ook de fondswerving en de verantwoording naar sponsoren. Het stichtingsbestuur is bereikbaar via info@jonet.nl