Home » Over Jonet » Bestuur

Bestuur

Door Marcus

Het project Jonet.nl is een stichting (voluit: Stichting Landelijk Joods Netwerk) met een onafhankelijk bestuur. Jonet.nl heeft in de statuten vermeld staan dat het niet-politiek en niet-religieus is en dat respect voor andersdenkenden centraal staat. Het stichtingsbestuur vergadert een aantal keer per jaar en heeft geen invloed op de inhoud van de website, waarvoor de redactie verantwoordelijk is. Wel overleggen redactie en bestuur bijvoorbeeld over zaken als logistiek, projectuitbouw, partners en commerciële activiteiten. In juli 2020 is een nieuw bestuur aangetreden dat bestaat uit vijf leden. Hieronder worden zij aan u voorgesteld. Het Jonet-bestuur is bereikbaar via: info@jonet.nl


Duo-voorzitters

Duo-voorzitter en algemeen bestuurslid Aviv de Poel (1991) heeft heeft van huis uit veel belangstelling voor de buitenlandse politiek. Hij heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en international management. Momenteel is hij als rijkstrainee werkzaam voor het Ministerie van Defensie. Na zijn eerste plaatsing bij de staf van de Koninklijke Landmacht werkt De Poel nu als gedetacheerde beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn volgende plaatsing is bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. Hij draagt Joods Nederland een warm hart toe en ziet zijn bestuursfunctie bij Jonet.nl als een mooie bijdrage aan de gemeenschap. De Poel: “Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking binnen het nieuwe bestuur, de redactie en alle belanghebbenden. Ik zet mij volledig in voor een gezond, levendig en fris Jonet.nl.”

Michel Theeboom (1957) is eveneens duo-voorzitter en algemeen bestuurslid, maar ook de afgevaardigde van het CJO in het Jonet-bestuur. Tevens is hij de vice-penningmeester van de Stichting Landelijk Joods Netwerk. Hij is tevens voorzitter van het landelijk Joods Politie Netwerk, een netwerk dat de politie informeert en adviseert en de verbinding helpt verbeteren voor de Joodse gemeenschap. Theeboom geeft veiligheidstrainingen en zit in het bestuur van Joods Erfgoed Den Haag. Dit is een stichting die Joodse identiteit in de Hofstad helpt behouden. Vanuit nesjomme en omdat hij niet stil kan zitten zet hij zich graag in om Jonet.nl van ons allemaal te laten zijn.

Penningmeester

Sharon Sweijd (1971) is penningmeester van het stichtingsbestuur van Jonet.nl. Na een studie Bedrijfskunde is ze altijd werkzaam geweest in de financiële hoek van de gezondheidszorg. Sweijd werkte onder als Manager Financiën en Control voor het Spaarne Ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelland. Sinds 2017 is zij directeur-bestuurder van het mr. L.E. Visserhuis in Den Haag, een Joods woonzorgcentrum voor ouderen dat sinds 1994 bestaat en momenteel negentig bewoners kent. “Ik vind de onafhankelijke en betrouwbare nieuwsgaring over het Jodendom, Nederlands-Joodse dingen, Joodse trivialiteiten en Israël erg belangrijk en daarom zet ik mij in voor Jonet.nl,” aldus Sweijd.

Secretaris

Secretaris Lievnath Faber (1983) is van huis uit filmwetenschapper, gespecialiseerd in de representatie van bevallingen in de media. Ook werkt Faber als geboorte en stervensbegeleider (doula) waarbij ze focust op de autonomie van de barende/stervende en de rol van deze levensgebeurtenissen in de bredere (Joodse-)gemeenschap. Hiernaast is ze cultureel programmeur met een affiniteit voor Joodse programmering. Ook is ze de oprichter van en was ze artistiek leider bij Filmisreal, een filmfestival voor nieuwe Israëlische cinema. Verder is ze van de cinema-sprekers bij het collectief Koning Film. Momenteel werkt Faber aan Oy Vey, de eerste open, inclusieve en nieuwsgierige Joods-culturele hub van Nederland. Oy Vey opereert vanuit de Uilenburgersjoel in Amsterdam. Faber heeft een Friese vader en een Israëlische moeder.