Over Jonet

Jonet.nl is het online platform voor iedereen met een Joodse achtergrond en voor niet-Joden met interesse in het Nederlandse Jodendom en de Joodse wereld op zich. Het doel is om bezoekers te informeren op een verantwoorde, onbevooroordeelde en informatieve wijze. Jonet.nl wil zo neutraal mogelijke en goed begrijpbare artikelen produceren om te verbinden. Dit doel verwezenlijken we door dagelijks het laatste nieuws te plaatsen over de Joodse gemeenschap in binnen- en buitenland, maar ook door één agenda te publiceren met activiteiten in het hele land. Daarnaast biedt Jonet.nl dossierpagina’s, waarin op neutrale wijze aspecten van het Jodendom of de Joodse wereld aan een groot publiek worden uitgelegd. Dit om de maatschappij goed informeren en vooroordelen over Joden te voorkomen.

Kernwaarden

Belangrijkste kernwaarde van Jonet.nl is respect. Mensen kunnen en mogen van mening verschillen, maar moeten dat doen op een manier met respect voor elkaar en de inhoud. Jonet.nl is verder niet-politiek en niet-religieus. Het staat columnisten die voor Jonet.nl schrijven vrij om hun eigen mening te etaleren, maar daarbij is ons uitdrukkelijke verzoek aan de columnisten om dat met respect voor andersdenkenden te doen. Jonet.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor door columnisten aangeleverde content en wijst elke vorm van aansprakelijkheidsstelling ook volledig af. De columnistenpoule van Jonet.nl bestaat uit opiniemakers van linkse, rechtse, midden- en vrijzinnige signatuur. Een andere kernwaarde van het project is inclusiviteit. Jonet.nl richt zich op iedereen met interesse in Joodse cultuur of het Jodendom in de ruimste zin van het woord, en nodigt nadrukkelijk iedereen – met een Joodse achtergrond, een Joodse partner of welke andere verbinding met de Joodse cultuur dan ook – uit om deel te nemen

Organisatiestructuur


Het project Jonet.nl is een stichting (voluit: Stichting Landelijk Joods Netwerk) met een onafhankelijk bestuur. Jonet.nl heeft in de statuten ook vermeld staan dat het niet-politiek en niet-religieus is en dat respect voor andersdenkenden centraal staat. Het stichtingsbestuur vergadert een aantal keer per jaar en heeft geen invloed op de inhoud van de website, waarvoor de redactie verantwoordelijk is. Wel overleggen redactie en bestuur bijvoorbeeld over zaken als logistiek, projectuitbouw, fondsenwerving, partners en commerciële activiteiten. De redactie staat onder leiding van publicist en schrijver Kemal Rijken, en is verantwoordelijk voor alle content op de website en social mediakanalen. Tevens stuurt hij de teams van freelance journalisten en onafhankelijke columnisten aan, en onderhoudt hij het contact met bronnen, tipgevers, Joodse organisatie en de media. De redactie is bereikbaar via info@jonet.nl


Geschiedenis

Jonet.nl werd in de jaren 2000 bedacht door Theo van Praag, lid van de Raad van Toezicht van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en Hans Vuijsje, toenmalig directeur van JMW. Ze vonden dat er voor Joods Nederland één digitaal platform moest zijn waar alle organisaties en gemeenschapsleden (gebondenen en ongebondenen) op terecht zouden moeten kunnen. Binding was en is het toverwoord. In 2011 werd door het duo bij notaris Olivier Spier de Stichting Landelijk Joods Netwerk opgericht, waarbij zeven partnerorganisaties zich aansloten, onder wie Joods educatief centrum Crescas, het Joods Historisch Museum, JONAG en sportvereniging Maccabi Nederland.

In 2012 werd de eerste versie van de website gebouwd (Jonet 1.0), die tijdens een openingsfeest in februari 2013 werd gelanceerd. Op de eerste site stonden korte nieuwtjes en Joodse activiteiten centraal. Vrijwilligers in het hele land speurden de activiteiten op en voerden deze in op de agendapagina, die door middel van een interactieve kaart van Nederland te raadplegen was. In de Joodse ‘Gouden’ Gids konden mensen Joodse organisaties vinden, en ook werd Jonet actief op Facebook en Twitter. In 2014 begon Jonet ook met het maken van eigen video’s, waaronder de rubriek kosjer nasjen.

Twee jaar later, in maart 2015, werd een nieuwe site gelanceerd (Jonet 2.0). Hierop werd veel uitgebreider bericht over nieuws in Joods Nederland, Israël en de Joodse wereld, maar werd ook de huidige columnistenpoule geïntroduceerd. Opiniemakers, waarvan de meesten met een Joodse achtergrond, schreven minimaal twee keer per week een artikel over allerhande onderwerpen met een Joodse invalshoek. Gedurende de periode 2015-2018 steeg het aantal unieke bezoekers van Jonet.nl van circa 100.000 per jaar naar circa 250.000 per jaar.

Jonet.nl spreekt zowel Joden aan uit georganiseerd Joods Nederland als ongebonden Joden die niet actief zijn binnen Joods Nederland. Van de Joodse bezoekers komt een groot deel uit het kerngebied Amsterdam-Amstelveen, maar is ook een groot deel afkomstig uit de Mediene (buiten het kerngebied). Meer dan de helft van de bezoekers heeft geen Joodse achtergrond en komt naar de site uit nieuwsgierigheid om om meer te leren over het Jodendom. Tevens heeft Jonet Nederlandstalige bezoekers uit Israël.

In de zomer van 2018 werd de Stichting een zelfstandige organisatie zonder formele banden met de oorspronkelijke partnerorganisaties. Jonet.nl werd daarmee een nog onafhankelijker medium dat nieuws en achtergronden publiceert over Joods Nederland, Israël en de Joodse wereld. De columnistenpoule is blijven bestaan, evenals rubrieken zoals ‘boeken’, ‘film’, ‘achtergronden’ en ‘dossiers’. De vernieuwde website (Jonet 3.0) werd in het najaar van 2018 gebouwd door webbbouwbedrijf Macrad.nl en is eind oktober 2018 gelanceerd.

Tien jaar Jonet.nl

Op 7 februari 2023 bestond Jonet.nl precies tien jaar. In het kader daarvan werd in de maanden daarna gewerkt aan een vernieuwde website (Jonet 4.0), een variant die in september 2023 tegen Rosj Hasjanna werd gelanceerd. De huidige Jonet-website benadrukt nog meer wat Jonet.nl wil zijn: een onafhankelijke nieuws- en achtergrondensite voor iedereen binnen en buiten Joods Nederland.

Nog steeds is de belangstelling voor Jonet.nl groot, onder meer omdat de site door de jaren heen een betrouwbaar medium is gebleken dat zo objectief mogelijk bericht en dat in bruggen slaat. Veel Joodse Nederlanders en niet-Joden zien Jonet.nl als hun vaste prik voor dagelijks Joods nieuws.


Financiën

De realisatie van het project Jonet.nl werd en wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van de Stichting Maror, de Stichting Levi Lassen, de Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, de David Roos-Weijl stichting, de Nettie van Zwanenbergstichting, het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), het CJO, VBV en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk. Daarnaast dragen Joodse partnerorganisaties bij door een eigen landingspagina op Jonet.nl te genereren. Jonet is voor het voortbestaan afhankelijk van donaties, fondsen en adverteerders. Deze zijn nodig om de toekomst van Jonet te kunnen garanderen. Klik hier over uw mogelijkheden om te doneren aan Jonet en de ANBI-status. De ANBI status van Jonet maakt het voor particulieren en organisaties fiscaal nog aantrekkelijker om te doneren. Klik hier als u wenst te doneren aan Jonet.