Dé online community van Joods Nederland. 10 Tishri 5779 · 19 september 2018
 
 
Over Jonet

Jonet is het online portal dat zowel bestemd is voor iedereen met een Joodse achtergrond als voor niet-Joden die interesse hebben in het Jodendom en vormen van Jodendomsbeleving. Het doel is zowel bezoekers aan www,jonet.nl te informeren en te interesseren als bruggen te slaan tussen Joden en niet-Joden. Dit doel verwezenlijken we door dagelijks het laatste nieuws te plaatsen over de Joodse gemeenschap in binnen- en buitenland, maar ook door één agenda te publiceren met activiteiten in het hele land. Ook biedt Jonet een totaalbeeld van alle organisaties die in Joods Nederland actief zijn. Verder wil Jonet vooral een forum zijn: een plek om met elkaar in gesprek te komen, te discussiëren en nieuwe contacten aan te gaan. De vrienden- en datingsite Jingles maakt om die reden ook onderdeel uit van Jonet.

Belangrijkste kernwaarde op Jonet is respect. Je kunt en mag van mening verschillen, maar doet dat vooral op een respectvolle manier. Jonet zelf is verder niet politiek en niet-religieus. Het staat columnisten die voor Jonet schrijven vrij om hun eigen mening te etaleren, maar daarbij is ons uitdrukkelijke verzoek aan de columnisten om dat wederom met respect voor andersdenkenden te doen. Jonet neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor door columnisten aangeleverde content en wijst elke vorm van aansprakelijkheidsstelling dan ook volledig af.

Jonet richt zich op iedereen met interesse in Joodse cultuur of het Jodendom in de ruimste zin van het woord, en nodigt nadrukkelijk iedereen – met een Joodse achtergrond, een Joodse partner of welke andere verbinding met de Joodse cultuur dan ook – uit om deel te nemen. Maar zoals ook eerder opgemerkt is Jonet er ook voor niet-Joden die geïnteresseerd zijn in het Jodendom.

Jonet is een stichting (voluit: Stichting Landelijk Joods Netwerk) met een onafhankelijk bestuur. Jonet heeft in de statuten ook vermeld staan dat het niet-politiek en niet-religieus is en dat respect voor andersdenkenden centraal staat.

De redactie van Jonet stuurt het team aan van onafhankelijke columnisten aan en houdt Jonet up to date. Ook onderhoudt de redactie contacten met derden zoals Joodse organisaties en de media. Ze zijn bereikbaar via [email protected]

De realisatie van deze website werd mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van de Stichting Levi Lassen, de Stichting Maror en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk. Daarnaast dragen de goedgezinde samenwerkingspartners bij middels de inzet van personen, middelen en content.

Jonet is voor het voortbestaan afhankelijk van donaties, fondsen en adverteerders. Deze zijn nodig om de toekomst van Jonet te kunnen garanderen. Klik hier over uw mogelijkheden om te doneren aan Jonet en de ANBI-status. De ANBI status van Jonet maakt het voor particulieren en organisaties fiscaal nog aantrekkelijker om te doneren. Klik hier als u wenst te doneren aan Jonet.

PRIVACYREGLEMENT JONET

Bij Jonet en Jingles kun je veilig en anoniem oude bekenden ontmoeten en nieuwe vrienden maken. Jouw privacy is daarom erg belangrijk voor ons. We treffen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens veilig op te slaan en je privacy te beschermen. Vertrouwelijke informatie, zoals je e-mailadres en je ip-nummer, zullen we niet aan derden verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij Jonet hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Cookies Jonet maakt gebruik van cookies om een veilig en flexibel registratie- en login-systeem te creëren. Echter, deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Jonet gebruikt tevens cookies om je laatst gebruikte zoekcriteria op te slaan.

Mail, chat en privé-chat (Mail-)berichten, algemene correspondentie, maar ook de (privé-) chatgesprekken (logs) die je via Jonet verstuurt of voert, worden gedurende een periode van drie maanden veilig opgeslagen op onze server. Jonet behoudt zich het recht voor de inhoud van deze e-mails, correspondentie en chatgesprekken in te zien indien zij gegronde reden heeft om aan te nemen dat een profielhouder in strijd handelt met de algemene bepalingen van Jonet en/of de overeenkomst. Dit is een belangrijk middel om Jonet veilig en gezellig te houden voor iedereen.

Abonnee-, profiel- en technische loggegevens Om de verschillende diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Jonet profielgegevens. Dit zijn onder meer e-mailadres en (optioneel) bank/gironummer. Dit is nodig om je profiel te kunnen aanmaken en interactie mogelijk te maken. Indien door jou gewenst kan dit op Jonet leiden tot het doen van donaties en het sluiten van een notariële akte. Om dit te kunnen bewerkstelligen gebruikt Jonet je abonneegegevens onder meer om je te informeren over de website en dienstverlening van Jonet, om je zo nodig aan te spreken op je gedrag op de website, en om (op jouw uitdrukkelijke verzoek) geld te incasseren voor een donatie. Bovendien kan Jonet je abonneegegevens incidenteel gebruiken ten behoeve van het doen van commerciële aanbiedingen. Daarnaast houdt de server van Jonet je technische loggegevens bij. Hieronder wordt onder meer verstaan: ip-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en datum en tijdstip van in- en uitloggen. Jonet kan deze gegevens intern gebruiken, onder meer voor onderzoeksdoeleinden. Overigens word je gebruikersnaam, samen met tijdstip dat je voor het laatst ingelogd bent geweest, via je profiel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan de overige profielhouders. Ten slotte: om gebruik te kunnen maken van de verschillende diensten, verstrek je in de inschrijfprocedure onder meer je geslacht, geboortenaam en (telefoon)regiocode aan Jonet.

Verwijdering van je gegevens

Als ontvanger van Jonet nieuwsbrieven kun je aangeven geen (commerciële) mails of nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Je verzoek kun je mailen aan [email protected] onder vermelding van je gebruikersnaam.

Wat je zelf kunt doen

Zoals je leest, werken we hard om je privacy te beschermen. Maar je kunt zelf ook veel doen om je privacy te beschermen. Verstrek bijvoorbeeld niet te snel contactinformatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

Wijzigingen privacyverklaring

Jonet is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. We zullen de gewijzigde verklaring op de website bekendmaken.

 

Voer uw zoekopdracht in en druk op enter

X