Partner worden van Jonet.nl

Jonet.nl is een succesvolle Joodse website met zo’n 300.000 unieke bezoekers per jaar, die Joden en niet-Joden met interesse in het Nederlandse Jodendom trekt. Uit eigen onderzoek blijkt dat lezers de neutrale en onbevooroordeelde berichtgeving op de site zeer waarderen, evenals de columns. Joodse Nederlanders vinden het ook nuttig dat de website er is voor de gemeenschap. Daarnaast zien veel Joodse en niet-Joodse bezoekers Jonet.nl als hun vaste prik voor dagelijks Joods nieuws. Omdat Jonet.nl er voor iedereen wil zijn, bieden wij Joodse organisaties de mogelijkheid om mee te liften op het succes van de site door partner te worden.

Landingspagina

Jonet.nl biedt daarom landingspagina’s aan voor externe Joodse partijen en organisaties die het project willen steunen en/of op Google beter gevonden willen worden. Op diverse sites worden landingspagina’s normaal gesproken gebruikt door bedrijven die hun producten willen aanbieden op een andere plek dan op hun eigen website alleen. Zo’n pagina is dan gefocust op een specifieke doelgroep of op een bepaald product. Binnen Jonet.nl bieden we op dezelfde manier een ‘product’ aan, maar dan voor een Joodse instelling of speler die een eigen landingspagina wil. Wie partner wordt krijgt een eigen pagina op Jonet.nl met alle informatie die zij daarop kwijt wil. Dit gebeurt in samenwerking met Jonet.nl, zodat alles op elkaar aansluit en er zo goed mogelijk geprofiteerd kan worden van de mogelijkheden die onze site biedt.

Drie soorten pagina’s

Binnen het project worden drie soorten landingspagina’s aangeboden. De bronzen (basaal), zilveren (uitgebreid) en gouden (zeer uitgebreid). Alle drie de pagina’s bevatten een logo en informatie over de partnerorganisaties in kwestie, maar zijn daarnaast qua invulling volledig vrij. Joodse instellingen kunnen in samenwerking met Jonet.nl hun eigen pagina helemaal inrichten zoals ze willen. Foto’s, video’s en andere zaken kunnen ze hier kwijt. Tegelijkertijd krijgen de pagina’s hyperlinks en knoppen die voor meer informatie verwijzen naar de website van de desbetreffende organisatie, zodat deze site meer traffic krijgt. Enerzijds laat de partner organisatie zien achter het project staan en anderzijds laat Jonet.nl die partner delen in haar hoge bezoekersaantallen. Op deze wijze helpen Jonet.nl en de partnerorganisaties elkaar.

Gevonden worden op Google

Omdat onze site circa 250.000 unieke bezoekers per jaar heeft, liften Joodse organisaties op deze wijze mee op dit aantal bezoekers. Die trekken zij dan via hun landingspagina op Jonet naar hun eigen site. Tegelijkertijd lift de Joodse organisatie ook mee op de zoekmachines, zoals Google. Jonet.nl wordt binnen Google gezien als ‘een betrouwbare partij’, dus de Joodse organisatie met een landingspagina op Jonet kan op deze manier eveneens meerijden. Bezoekers die via Google binnenkomen op Jonet.nl, kunnen zo ook binnenkomen op de landingspagina van de betreffende Joodse organisatie. Een advertentiepagina op Google heeft nagenoeg hetzelfde effect als een landingspagina op Jonet.nl (onze site wordt op Google goed gevonden omdat we erg actueel zijn en veel bezoekers hebben), maar kost een organisatie duizenden euro’s per jaar. Onze tarieven zijn veel goedkoper.

Heeft u interesse om partner te worden van Jonet.nl of heeft u hier vragen over, mail dan vrijblijvend naar info@jonet.nl voor meer informatie.