Balfour-verklaring gaat op reis

Afbeelding met tekst: Om dubieuze claims te voorkomen is deze afbeelding verwijderd.

De Israëlische kabinetssecretaris Zvi Hauser maakt bekend dat de verklaring, na lange onderhandelingen met de Britse National Library, naar Israël komt. Het document komt voor een korte periode en onder strenge voorwaarden naar het Beloofde Land.

De verklaring wordt tentoon gesteld in de Independence Hall in Tel Aviv, de locatie waar op 14 mei 1948 premier David Ben Gurion de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israël proclameerde. Het Britse mandaat over Palestina, dat 28 jaar eerder door de Volkenbond was toegekend, werd toen beëindigd. 

De in 1917 verschenen declaratie was de officiële verklaring waarmee de Britse regering steun toezegde voor de stichting van een ‘nationaal tehuis’ voor het Joodse volk in Palestina. De Britse minister Arthur Balfour stuurde op 2 november 1917 een brief naar Lord Rotschild, een prominente Britse zionist. De brief werd bekend als de Balfour-declaratie. De verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann, een van de leiders van de Zionistische Wereldorganisatie. In de brief stond:

‘Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land’.

Categorie:

Home » Nieuws » Balfour-verklaring gaat op reis