Centraal Joods Overleg waarschuwt voor geschiedvervalsing

Het Centraal Joods Overleg (CJO) waarschuwt voor het gevaar van het veronachtzamen van het verschil tussen daders en slachtoffers, waardoor het zicht op onze historie verduisterd wordt. In het Noord-Brabantse Geffen komt een nieuw oorlogsmonument onthuld waarop de namen vermeld worden van burgerslachtoffers, Britse soldaten maar ook de namen van Duitse militairen die in de oorlog in Geffen zijn gesneuveld.

Een woordvoerder van het Centraal Joods Overleg bekritiseerd het initiatief voor het monument: “Het bij elkaar brengen van de daders van de gruwelen van de WO II en de slachtoffers daarvan, doet groot onrecht aan degenen die slachtoffer waren van een moordzuchtig regime en hen die het kwaad bestreden. In Nederland moeten wij er voor waken de geschiedenis niet te vervalsen door iedereen onder dezelfde noemer te willen herdenken. Zo verliezen we de lessen die de historie ons leert uit het oog. Oorlogsmonumenten in Nederland zijn bedoeld om de slachtoffers en de verdedigers van onze vrijheid te herdenken en te eren. Alles wat daar afbreuk aan doet betekent een verminking van de waarheid en een bezoedeling van de nagedachtenis aan hen”.

Volgens plan wordt het monument komende zaterdag onthuld.

Categorie:

Home » Cultuur » Centraal Joods Overleg waarschuwt voor geschiedvervalsing