‘Wees anti-homo en pro-verkrachting’ – column Awraham Meijers

Awraham Meijers
Facebook

‘Als tijdens de Olympische Spelen het onderdeel kampioenschappen van-schrik-van-de-stoel-vallen wordt ingelast, zal ik een 24-karaat gouden plak winnen. En als het een beetje meezit ook nog de zilveren en bronzen. Reken maar.
Ik viel namelijk weer eens pardoes van de stoel. Debet aan die stoelafgang was deze keer een verbijsterend bericht in onder andere de dagbladen Haaretz, Yedioth Ahronoth en Trouw, die het volgende publiceerden: “In Israël hebben zo’n driehonderd rabbijnen een brief opgesteld waarin zij steun betuigen aan hun collega-rabbijn Yigal Levinstein. Hun reactie werd de wereld ingestuurd naar aanleiding van een toespraak door Levinstein, waarin deze beweerde dat LGTB’ers (homo’s, biseksuelen en transgenders) perverselingen zijn”.
Een fraaie menslievende tekst, die regelrecht uit Gods mond zou kunnen komen, nietwaar?
Levinstein is hoofd van yeshiva (Talmoedschool) Bnei David, die is gevestigd in de nederzetting Eli, op de bezette Westbank. In dat extreem-orthodoxe instituut worden de meeste (manlijke!) stafofficieren vóór hun periode in het leger onderwezen – lees: gehersenspoeld – in religieuze aangelegenheden. Levinstein is binnen het Israëlische leger lid van verschillende comités die zich bezig houden met uiterst belangrijke zaken als Joodse religie, Joods onderwijs en Joodse ethische zaken. Dat laatste betreft onder meer het kennelijk glibberige pad van (huwelijks)relaties tussen orthodoxe mannen en vrouwen. De man baard, de vrouw baart. Zoiets middeleeuws zal het wel wezen.

Tijdens een lezing voor collega-rabbijnen heeft deze Levinstein de manier veroordeeld waarop volgens hem het Israëlische leger het homo’s permitteert “om hun manier van leven” binnen de militaire mores te introduceren.
Op deze zienswijze is veel kritiek geleverd, zelfs door Naftali Bennett, de vrome voorman van de niet als “progressief” bekend staande politieke partij HaBayit HaYehudi – Het Joodse Thuis.
De driehonderd rabbijnen schreven in hun brandbrief: “Er is geen plaats voor het legitimeren van deze fenomenen, of dit gedrag, dat een levensstijl hooghoudt die ingaat tegen de menselijke moraal en de weg van de Thora”. Tja, de God die hét symbool schijnt te zijn van onvoorwaardelijke naaste liefde, maakt het de religieuzen niet gemakkelijk.
Maar het kan nog erger, want de brief gaat als volgt verder: “De liefde voor elk mens van Israel en de verplichting om iedereen respect te betonen, kan niet worden gebruikt als reden om de religieuze waarheid te verdraaien, of de ogen te sluiten voor verboden daden”. Aldus enkele rabbinale passages uit die brief, waarin de eerbiedwaardige Schriftgeleerden zich mordicus keren tegen – zoals zij het formuleerden – “Pogingen om rabbijnen de mond te snoeren”.

Reli-gekkie
Tjonge, tjonge dat toch al zo geplaagde Israël heeft nogal wat te stellen met zijn discriminerende verschwartzte rabbijnen.
Zo werd onlangs de 59-jarige Eyal Karim tot opperrabbijn van het leger benoemd. Deze man is een berucht reli-gekkie, die zo’n tien jaar geleden in een godsvruchtige bevlieging beweerde dat “het verkrachten van niet-Joodse vrouwen in tijden van oorlog gepermitteerd is”. De unieke bruggenbouwer beweert nu echter, dat zijn uitspraak uit z’n context wordt geciteerd. Welke context wordt bedoeld, en wat ie dan wél bedoelde, wordt niet vermeld. Ook is (tot zijn verdediging?) door zijn religieuze fanclub aangevoerd dat reb Karim niet was geüniformeerd toen hij dit formuleerde. Als ik het goed begrijp is dus de achterliggende boodschap: “Jongens, dappere soldaten van Eretz Israël, trek je uniform uit – en vergeet ook je onderbroek en sokken niet – als jullie sjikses gaan verkrachten”. Sjikses is een scheldwoord voor niet-Joodse meisjes en vrouwen.
Dagblad Trouw meldde vorige maand dat Eyal Karim al langer grossiert in controversiële meningen: “Zo vindt hij dat homoseksuelen ziek en gehandicapt zijn en zich moeten laten behandelen. Bovendien is het toegestaan om een gewonde terrorist te doden”.
Oeps, flikker ik weer van de stoel.
De Israëlische krant Yedioth Achronot meldt dat bovengenoemde reli-gekkie ook tegen de aanwezigheid van vrouwen in de Israëlische krijgsmacht is: “Totaal overbodig, dat zou ‘hun zedigheid en ingetogenheid’ maar schaden”, was zijn commentaar over die kwestie.
Met dergelijke bloeddrukverhogende quotes keren hij en veel orthodoxe rabbijnen zich telkens weer tegen het beleid van het leger dat uiteraard trots is op zijn verscheidenheid en waar sinds de jaren veertig vele duizenden vrouwen in dienen. Het leger heeft bataljons opgericht waarin vrouwelijke en mannelijke militairen op gelijkwaardige voet samenwerken.
Eyal Karim, die nieuwbakken leger-opperrabbijn stelt ook de bikkelharde verplichting om koosjer te eten en geen wijn aan te raken die, godbetert, door niet-Joden is aangeraakt. “Maar”, zegt hij, “in oorlogstijd geldt dit minder streng. Want dan gaat het er om dat, net als bij verkrachten van sjikses, de militairen gezond zijn en onze jongens niets tekort komen”.
Klaarblijkelijk kun je met dit soort waanzinnige meningen opperrabbijn van het Israëlische leger worden. Gewoon lekker anti-homo, anti-vrouw en pro-verkrachting, en je carrière is een fluitje van een cent. Inmiddels is voorgesteld om Karim te bevorderen tot brigade generaal.’

Categorie:

Home » Columns en opinie » ‘Wees anti-homo en pro-verkrachting’ – column Awraham Meijers