David Barnouw

kwam ter wereld in Retranchement, Zeeland. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam geweest te zijn op het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en aan de Leiden Universiteit, was hij tussen 1979 en 2014 verbonden aan het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Daar wijdde Barnouw (1949) zijn meeste tijd aan het onderzoeken van Anne Frank, het Joodse meisje dat in de oorlogsjaren zat ondergedoken en een dagboek schreef. Barnouw schreef veel over de invloed van haar in het naoorlogse Europa en de Verenigde Staten.

In 1980 werd bekend dat Otto Frank, die in augustus van dat jaar was gestorven, alle handschriften van Anne Frank had nagelaten aan het NIOD en er werd besloten deze uit te geven. In 1986 verscheen De Dagboeken van Anne Frank, samengesteld door David Barnouw, Harry Paape en Gerrold van der Stroom. Er zijn tot nu toe zeven edities verschenen en meer dan 50.000 exemplaren verkocht. Van de Duitse, Engelse, Franse, Japanse en Italiaanse vertalingen zijn ook meer dan 50.000 exemplaren verkocht. Hierna verschenen onder meer Anne Frank voor beginners en gevorderden (1989) en Anne Frank. Vom Mädchen zum Mythos (1999).

In 2003 publiceerde hij, met Gerrold van der Stroom, Wie verraadde Anne Frank? en in 2005 De bezetting van Nederland in een notendop. Ook De Correspondentie van mr. MM. Rost van Tonningen (1993),  De Canon van de Duitse bezetting (2010) en Het fenomeen Anne Frank (2012) zijn van Barnouws hand. In 2008 en in 2012 was hij tijdens het herfstsemester visiting professor aan de University of Vermont in Burlington. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de algemene geschiedenis van de bezetting,  collaboratievraagstukken,  de nazi-jeugdbeweging, propaganda, de representatie van oorlog in films en Anne Frank.

Barnouw ging in 2014 met pensioen, maar is nog steeds dagelijks met de Tweede Wereldoorlog bezig. Voor Jonet zal hij een column schrijven die een blik geven op dit thema en het Nederlandse Jodendom in de oorlog in het bijzonder.