Bart Vink

is stadsdeelvoorzitter van Zuid in Amsterdam en was Statenlid voor D66 in Noord-Holland. Tussen 2014 en 2018 was hij gemeenteraadslid voor die partij in Amsterdam. Vink (1967) groeide op in zijn geboorteplaats Delft in een gezin met een Joodse moeder en niet-Joodse vader. In de Tweede Wereldoorlog geraakte Vinks moeder in een kinderweeshuis in Zeist, waarvan de meeste kinderen werden afgevoerd naar het oosten. Zelf ontsprong zij de dans door onder te duiken. Het Jodendom heeft voor Vink vooral een emotionele betekenis. Hij is vooral actief op en rond de bekende Joodse feestdagen, maar gaat niet naar sjoel. Hij woont in Amsterdam-Oost

Niettemin staat Vink bekend als een Joodse Nederlander die voor de identiteit en het voortbestaan van de Joden wil opkomen. Het Parool plaatste vlak na zijn aantreden in de raad het artikel Amsterdam moet strijden tegen Jodenhaat, waarmee hij samen met zijn toenmalig fractievoorzitter en huidig Kamerlid Jan Paternotte duidelijk maakte dat het nieuwe Amsterdamse college van D66, VVD en SP aanpak van antisemitisme tot speerpunt moest maken. Later kwam er ook beveiligingsgeld voor Joodse instellingen en de ondersteuning van verschillende maatschappelijke initiatieven.

In 2010 en 2012 was Vink kandidaat-Kamerlid voor D66. In de Amsterdamse gemeentepolitiek houdt hij zich sinds 2014 vooral bezig met Schiphol, mobiliteit, ruimtelijke ordening en gemeentelijke deelnemingen. Vanzelfsprekend speelt hij ook een rol bij onderwerpen met impact voor Joods Amsterdam, al is hij sinds het vertrek van Jan Paternotte naar de Tweede Kamer niet langer het enige Joodse raadslid in Amsterdam. In het NIW verwoordde Vink begin 2017 zijn nauwe band met zowel D66 als Israël in een lang interview . Ook nam hij stelling in De Telegraaf tegen het initiatief voor een alternatieve dodenherdenking op 4 mei 2017 en trok hij recent ten strijde bij een discussie over het afschaffen van de Brit Mila.

Vink heeft een partner en met haar heeft hij twee kinderen. Hij werkt in het middle-management op het ministerie van Infrastructuur en Milieu en geeft les aan HBO-studenten van de opleiding Verkeerskunde. Voor Jonet schreef hij zijn eerste gastcolumn in 2014. Dat beviel goed. Tussen mei 2017 en juni 2022 maakte hij elk kwartaal een column. Vink wilde zijn leven delen met de bezoekers van Jonet.nl.