Akkoord over sjechieta; geen verbod in Nederland

NIK, Vlnr Ruben Vis, NIK Driss El Boujoufi, CMO Martijn van Dam, staatssecretaris Jonathan Soesman, NIK Frans Wouters, VSV Richard de Mooij, VSV

Joden, moslims, slachters en de rijksoverheid hebben een akkoord gesloten over het voortbestaan van de religieuze slacht in Nederland. Daarin spreken ze af dat deze gewaarborgd blijft en dat er geen verbod komt op de sjechieta en het halal slachten, zoals in Vlaanderen sinds vorige week een feit is. De vier partijen tekenden vandaag een zogeheten addendum over de uitvoering van het convenant. Daarmee komt mogelijk een einde aan een lange discussie die al sinds het afgeschoten wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, uit 2011, loopt. Namens het Nederlandse Jodendom ondertekende bestuurder Ruben Vis van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) het akkoord.

Naast het NIK zetten het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) en staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) van Economische Zaken hun handtekening onder het akkoord. De laatste ondertekenaar is verantwoordelijk voor de landbouw en voedselindustrie in Nederland. Met het addendum is vast komen te staan dat het convenant over slachten volgens religieuze riten uitvoerbaar is. Volgens Vis is dat voor het NIK een erg belangrijke constatering. Tevens hebben de partijen elkaar gevonden in de zogenaamde ’40-secondenregeling’. Een dier zal worden bedwelmd indien het veertig seconden na de slacht nog niet bewusteloos is. Ook is er overeenstemming bereikt over technische details.

Uit het persbericht van het NIK: ‘De partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat door de afspraken het convenant goed uitvoerbaar is. NIK-voorzitter Jonathan Soesman: “Door de afspraken wordt recht gedaan aan zowel dierenwelzijn als de vrijheid om te slachten volgens religieuze riten. De Joodse gemeenschap kan zijn eigen criteria over of een dier wel of niet bewusteloos is blijven hanteren.” De afspraken leiden niet tot het slachten van grotere aantallen dieren volgens religieuze riten.
Hiermee is komen vast te staan dat slachten volgens religieuze riten een vaste plaats heeft en houdt in Nederland. De Joodse gemeenschap beschouwt het addendum als een bevestiging van de ruimte om inhoud te geven aan de eigen Joodse geloofsbeleving en de invulling daarvan’.

Categorie:

Home » Nieuws » Akkoord over sjechieta; geen verbod in Nederland