Nazi-expositie Design Museum in Den Bosch stuit op weinig weerstand Joodse buren

wiki

Een tentoonstelling met nazi-kunst in het Design Museum in Den Bosch leidt op weerstand en ophef, maar kan ook op sympathie rekenen. Dinsdagavond organiseerden de makers van de expositie ‘Design van het Derde Rijk’, die in september open moet gaan, een debat in het museum. Ook enkele Joodse Boschenaren waren aanwezig. Een van hen kon begrip opbrengen voor de tentoonstelling. Verzet is er van organisaties van voormalige verzetsmensen en hun nabestaanden, die inmiddels een petitie zijn begonnen.

Op de avond zelf verliep alles rustig, zo meldt Omroep Brabant. Museumdirecteur Timo de Rijk, tevens conservator, vertelde dat de meeste reacties op de komst van de tentoonstelling vooralsnog ‘positief’ zijn. Zelfs als blijkt dat de oude synagoge en de herinneringsplaquette van de Bossche vermoorde Joden wel heel dicht bij het museum en dus bij de tentoonstelling staan, aldus De Rijk. Hij is content met het feit dat er een synagoge naast de deur staat. “Het is een cadeau dat de oude synagoge in het zicht van het museum ligt. We gaan er natuurlijk bij de tentoonstelling op aanhaken,” zei De Rijk.

‘Het is een cadeau dat de oude synagoge in het zicht van het museum ligt’Timo de Rijk, directeur Design Museum Den Bosch

De directeur en conservator benadrukte dat zijn organisatie vanaf het begin af aan in gesprek is geweest met leden van de Joodse gemeenschap in Den Bosch. Het is onduidelijk hoe groot die groep is. Een van de bezoekers in de zaal was bij de gesprekken aanwezig en zei ‘vrij snel overtuigd te zijn geworden van de meerwaarde van de tentoonstelling’. Arthur Graaff van de bond van Anti-Fascisten (AFVN) is tegen de expositie. Hij vindt dat het museum niet de goede context biedt voor deze beladen tentoonstelling. Tijdens de debatavond kreeg hij weinig bijval van het publiek.

Inmiddels is zijn organisatie samen met andere organisaties die opkomen voor voormalige verzetsstrijders en hun nazaten, een petitie begonnen. ‘Stop nazi-expo Den Bosch’ heet die. ‘De directeur wil geen rekening houden met de gevoelens van voormalige verzetsmensen en hun nabestaanden. Hij heeft volgens de critici ook geen goed begrip van het nazisme en de holocaust’, aldus De Graaff in een persbericht. In een interview met NRC zei hij: “Apple is design, auto’s zijn design, zelfs Auschwitz is design. (…) Grootschalig en efficiënt. Toegerust om zoveel mogelijk mensen uit te moorden.”

Uit het persbericht: ‘Ook meent de directeur dat de nazi’s he Duitse volk inpalmden door hun ontwerp en vormgeving, maar de critici wijzen erop dat onder historici de algemene opvatting is dat de nazi’s door bedrog, machtshonger, gewetenloosheid en vooral door veel geweld en terreur via de Gestapo het Duitse volk onderwierpen. Volgens de AFVN hadden de nazi’s net zo goed Donald Duck op een winterwortel kunnen afbeelden in plaats van hakenkruizen.’ De petitie staat volgens de AFVN op haar website.

Categorie:

Home » Nieuws » Nazi-expositie Design Museum in Den Bosch stuit op weinig weerstand Joodse buren