Rel in België om onderzoek collaboratie Tweede Wereldoorlog

Afbeelding met tekst: Om dubieuze claims te voorkomen is deze afbeelding verwijderd.

Het verhaal begint bij een onderzoek met de titel ‘Gewillig België: overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Het rapport, waar het Belgische Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij (SOMA) zeker tien werkte, werd vorige week nog goedgekeurd door de Belgische senaat. Unaniem stemden de senatoren vervolgens voor een resolutie die stelt dat België in de oorlog bewust heeft meegewerkt aan de Jodenvervolging en de deportaties naar de vernietigingskampen. Vlaamse en Franstalige Joodse organisaties waren tevreden over deze, zij het late, vorm van erkenning. 

Echter, deze week is er beroering ontstaan over een aangepaste passage in de resolutie. In eerste instantie stond er dat ‘de Belgische staat’ schuldig is aan collaboratie, maar later werd die zinsnede aangepast in ‘verantwoordelijkheid van bepaalde overheidsorganisaties’. De verandering kwam er op voordracht van de Franstalige CDH-senator Francis Delpérée. Dit schoot bij de Franstalige Joodse koepelorganisatie CCOJB in het verkeerde keelgat. Nu is er toch een discussie ontstaan. Daarin houden de Vlaamse Joodse organisaties zich opvallend stil.

De club noemt noemt de gang van zaken in een persbericht ‘volkomen onbegrijpelijk en betreurenswaardig’. Volgens de CCOJB wordt de verantwoordelijkheid van de Belgische staat ‘reeds duidelijk aangetoond in de conclusies van het SOMA onderzoek en wordt deze door de hoogste autoriteiten van ons land erkend’. Senator Delpérée vindt echter dat verschillende Joodse mensen geholpen werden tijdens de oorlog waardoor je niet ‘iedereen’ kan beschuldigen van collaboratie. Maar volgens het CCOJB is dit geen goed argument: “Het moedig optreden van ‘Rechtvaardige Belgen’ die zichzelf in gevaar brachten om talloze Joden te redden is vermeldenswaard, maar kan in geen geval de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten minimaliseren.”

Het Brusselse Agence Diasporique, een Joodse organisatie die onder andere ijvert voor de herdenking van de Holocaust, plant een grote demonstratie tegen deze gang van zaken in de Senaat. Ze krijgt ervoor de steun van de Cercle Ben Gurion en de Vereniging voor de herdenking van de Holocaust. De organisaties vragen hun leden om aanstaande zondag te verzamelen in de Belgische hoofdstad. 

Intussen werkt de Nationale Commissie voor de Restitutie aan een oplossing waarbij een tekst zou worden voorgesteld die premier Elio Di Rupo al in een toespraak heeft gebruikt. De premier had het toen over ‘de verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties, waardoor de Belgische staat gefaald heeft in haar opdracht’. 

Bron: Joods Actueel

Categorie: |

Home » Nieuws » België » Rel in België om onderzoek collaboratie Tweede Wereldoorlog