Moslim-mail uit Canada – column Awraham Meijers

Awraham Meijers
Facebook

‘Religie – èlke religie – is de meest egoïstische levensovertuiging die er bestaat. Als het de belangen van zijn godsdienst betreft gaat de gelovige door roeien & ruiten. Spreek mij niet tegen, het is een waarheid als een (heilige) koe dat ze alles voor zichzelf opeist. Altruïsme komt in het religieus woordenboek niet voor. De gelovige doet of laat iets omdat er van Hogerhand gesanctioneerd wordt; een aai over het bolletje of een schop onder de toges. Kies maar wat je wilt.
Onze leraar maatschappijleer poneerde destijds de volgende stelling: “Langs de weg zit een verfomfaaide bedelaar. Er passeert een gelovige man, die zijn beurs trekt en de arme drommel twee florijnen geeft. Even later passeert een atheïst en ook deze trekt zijn beurs en geeft de arme drommel twee florijnen. Jongens, mijn vraag is: Zijn beide gulle gevers onbaatzuchtig?”
Welaan: de religieuze man geeft een aalmoes omdat hij er van overtuigd is dat zijn God het goede beloont, dat staat in de Heilige Schrift. Natuurlijk is hij geraakt door de behoeftige medemens, en zal hij ook zijn hart laten spreken. Maar het geven van een aalmoes is voor hem een toegangsbewijs tot de hemel, of hoe je die locatie wilt noemen. De ongelovige echter geeft uit puur altruïsme. Voor hem geen goddelijke aai over z’n bolletje, voor hem geen plek ter rechter zijde van de Schepper of tientallen gezellige maagden in Al-Jannah.

Religie staat ver van mijn bed, tegelijkertijd houdt het mij bezig, ben ik gefascineerd door het feit dat er volwassenen zijn – en niet per definitie de domsten – die in doldwaze sprookjes geloven, die bereid zijn “ongelovigen” te doden, mannen die in naam van hun God op extreme wijze vrouwen onderdrukken. Grappig is ook dat hele volksstammen beweren dat de aarde 5776 jaar oud is. Dan kunnen wetenschappers domweg beweren dat het reëel is om over 4,6-miljard jaren te spreken, de Oude Wijzen zullen zich met een glimlach om de lippen beroepen op de enige echte waarheid: die van de Heilige Schrift dus.
Terwijl het good old christendom schijnt af te brokkelen en ook de synagoge niet uitpuilt van gelovigen, beleeft de islam mooie tijden. Natuurlijk wordt in naam van Allah flink gemoord en vernietigd, maar dat dient – zo heb ik mij laten vertellen – een Hoger Doel. Vraag niet wat ze daar mee bedoelen, Gods wegen zijn immers ondoorgrondelijk.
En nu ik het toevallig over de islam heb; het blijkt dat men in ons land steeds vaker met de vraag worstelt of de moslimgemeenschap zich wenst aan te passen aan heersende normen en waarden, onze culturele tradities. Dit is het gesprek van de dag, langzamerhand. Zelfs progressieve geesten doen een duit in het zakje en houden hun twijfels niet langer onder de pet.
Maar we moeten onder geen beding alle Islamieten op één hoop gooien, want dan raken wij in de fascistische hoek verzeilt.

Mail uit Canada
Deze week kreeg ik een mailtje met een ik-zeg-wat-ik-denk tekst, waaruit blijkt dat ook in het gastvrije Canada de (lokale) politiek aan de bel trekt. Aanleiding voor die brief is het verzoek van moslimouders om varkensvlees uit schoolkantines te verwijderen.
Vrij vertaald en ingekort luidt de tekst, zoals deze door de burgemeester van Dorval (voorstad van Quebec) de wereld is ingestuurd als volgt:

“Moslims moeten begrijpen dat zij zich aanpassen aan Canada, dus ook aan Quebec. U waardeert de Canadese samenleving, zijn tradities en manier van leven, want dat is de reden waarom u koos om naar dit land te emigreren. Daarom moeten zij begrijpen dat zij hier moeten integreren, leren om te leven in Quebec. Ze moeten begrijpen dat zij hun levensstijl moeten aanpassen, en niet de Canadezen die hen zo gul hebben verwelkomd.
Moslims moeten begrijpen dat Canadezen niet racistisch, noch xenofoob zijn. Canada had al talloze immigranten geaccepteerd voordat moslims hier kwamen, terwijl islamitische staten geen niet-islamitische immigranten accepteren. Evenals andere naties zijn Canadezen niet bereid hun identiteit of cultuur op te geven. Het is ook niet zo dat Dorval die buitenlanders persoonlijk verwelkomt, het is de staat Canada die hen verwelkomt, dus ook de inwoners van Quebec.
Moslims moeten begrijpen dat religie in Canada en Quebec – met haar Joods-christelijke wortels – met z’n kerstbomen, kerken en religieuze festivals, in de privésfeer moet blijven. De gemeente Dorval weigert daarom toe te geven aan de islam en Sharia.
Voor moslims die het niet eens zijn met secularisme en zich hier niet prettig voelen, zijn er 57 prachtige islamitische landen – de meeste dunbevolkt – die klaar staan om hen te ontvangen met halalwapens, in overeenstemming met de Sharia.
Als u uw land voor Canada heeft verruild en niet voor een islamitisch land, is het omdat u hebt overwogen dat het leven hier beter is dan elders. Maar wij zullen niet toestaan dat u Canada tot het niveau van die 57 landen wenst te verlagen. Dus stel uzelf de volgende vraag: Waarom is het hier beter dan waar ik vandaan komt? Een kantine waar varkensvlees op het menu staat, is een deel van het antwoord.
Als u naar Canada kwam met het idee dat u ons met actieve propaganda kunt verdringen om uiteindelijk het land over te nemen, pak dan je spullen en ga terug naar uw land van herkomst, want dan is er hier geen ruimte voor u en uw ideologie”, aldus de burgemeester van Dorval.

Ik las het en herlas de brief en mijn journalistieke ervaring zei mij toch maar eens uit te zoeken wie die burgemeester is en welke politiek partij de man vertegenwoordigt. Zijn taalgebruik beviel mij niet.
De brief blijkt fake te zijn. Dus niet door een burgervader geschreven, maar door een obscure organisatie of persoon. Ik wil maar zeggen dat je niet alles moet geloven, ook al staat het bij wijze van spreken op gestempeld papier of perkament.’

Categorie:

Home » Columns en opinie » Moslim-mail uit Canada – column Awraham Meijers