Boek over Joods Gouda verschenen

Afbeelding met tekst: Om dubieuze claims te voorkomen is deze afbeelding verwijderd.

Schrijver Tom Verwaijen deed er zeker vijftien jaar over om zijn boek Joods Gouda te maken. Hij diepte informatie op uit bevolkingsregisters, testamenten, inventarislijsten, contracten, advertenties, keuringsrapporten en andere bronnen. Verwaijen bracht zowel de prominente als arme Joden van Gouda in kaart. 

In het boek vertelt hij over de levens van enkele honderde Joodse Gouwenaren uit de 18de en 19de eeuw. Veel Joden in Gouda waren arm. De meesten waren werkzaam als textielverkopers. Later legden meer Gouwse Joden zich toe op de verkoop van loten. Hun welvaart steeg geleidelijk, net als die van andere stadsgenoten, maar in 1824 moest hun synagoge worden gesloopt omdat het gebouw in zo’n slechte staat was dat er geen diensten meer konden worden gehouden. Van de 53 kinderen die in 1837 op een Joodse school in Gouda zaten, konden er ook twintig geen schoolgeld betalen.

Hoewel velen us arm waren, heeft Verwaijen over de Joden die tot het begin van de 19de eeuw in Gouda woonden nog heel wat kunnen vinden. Waar ze woonden, met wie ze trouwden of hertrouwden, hoeveel kinderen ze kregen, wanneer ze stierven en soms ook waaraan ze stierven. Aan waterzucht bijvoorbeeld, of aan borstwaterzucht, woorden die wij nu niet meer gebruiken. Meer informatie over het boek vind u via deze link [ES en DP].

Categorie:

Home » Cultuur » Boek over Joods Gouda verschenen