CIZ: wij steunen leiding Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland
RTVA

De Vereniging CIZ blijft volledig achter de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen staan. Het hospitaal kwam afgelopen week in het nieuws omdat het in grote financiële problemen zou verkeren. Dat was volgens Het Parool gebleken uit de jaarrekening over 2015, die onlangs verscheen. Daarin staat dat de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, een graadmeter voor bestaanszekerheid) achteruit is gegaan tot 10,2 procent, wat bijna vijf procent onder de grenswaarde ligt van huisbankier Rabobank. Zodoende zou het ziekenhuis volgens de krant op omvallen staan.

Sinds 1978 valt de Joodse zorg van de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ) onder het Ziekenhuis Amstelland. Dit is de enig nog overgebleven Joodse ziekenhuisverpleging van Nederland. Jonet stelde daarom vragen aan het bestuur van de CIZ over het voortbestaan van het ziekenhuis en over de garantie voor Joden die zorg willen met nesjomme. ‘Wij begrijpen dat er bezorgdheid is ontstaan vanwege de berichtgeving in de media naar aanleiding van de recent gedeponeerde jaarrekening 2015 van Ziekenhuis Amstelland. Deze ongerustheid komt voort uit de zorgwekkende financiële situatie in 2015, zoals gerapporteerd in het jaarverslag over 2015, dat vertraagd naar buiten is gekomen door de verlate goedkeuring van accountantskantoor KPMG’, schrijft bestuursvoorzitter Rogier Blocq van de CIZ in een reactie aan Jonet.

Volgens Blocq zijn de financiële uitgangspunten van het ziekenhuis anno 2016 niet langer zorgwekkend. Wel blijft er een negatief saldo in de boeken staan. In 2017 moet het beter gaan. ‘De ingezette koers van het ziekenhuis heeft het vertrouwen gekregen van de bank en de verzekeraars. Hierdoor is het acute bestaansgevaar vooralsnog geweken en wordt er hard doorgewerkt aan de implementatie van de plannen om de toekomst zeker te stellen. De Vereniging CIZ onderschrijft de toekomstvisie en aanpak van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Hun keuze om speciale aandacht te besteden aan de zorg voor de jongeren en de ouderen in deze regio, zien wij als een stevige basis om invulling te blijven geven aan de Joodse identiteit binnen Ziekenhuis Amstelland’.

De Raad van Bestuur van Amstelland laat middels een persbericht weten dat het ziekenhuis inmiddels op eigen benen staat. ‘Onderzoek is gedaan naar de financiële positie van het ziekenhuis, die zwak bleek te zijn en naar de markt en de operationele prestaties van het ziekenhuis, die juist goed bleken te zijn’, aldus de bestuurders. Om het ziekenhuis klaar te stomen voor de toekomst zijn diverse maatregelen genomen, waaronder het stroomlijnen van de organisatie, het afstoten van deelnemingen en het voeren van gesprekken met verzekeraars over het prijsniveau. Toch is de financiële situatie van het ziekenhuis niet optimaal. De jaarrekening van het ziekenhuis over 2015 laat een negatief saldo zien van 3,1 miljoen euro. Ook over 2016 zal een negatief resultaat te verwachten zijn. ‘Maar de ingezette maatregelen moeten leiden tot een gezonde financiële positie binnen nu en drie jaar zodat Ziekenhuis Amstelland zijn doelstellingen kan waarmaken’, aldus de bestuurders.

Joodse ziekenzorg
Door de fusie in 1978 tussen het toenmalige Nicolaas Tulp ziekenhuis en CIZ heeft het Ziekenhuis Amstelland een voor West-Europa unieke Joodse vleugel. De geschiedenis van de Joodse zorg gaat echter al terug naar circa 1900. Destijds waren er in Amsterdam twee Joodse ziekenhuizen, het Nederlands Israëlietisch Ziekenhuis (NIZ) en het Portugees Israëlitisch Ziekenhuis (PIZ). In 1911 werd de Vereniging Centrale Israëlietisch Ziekenverpleging (Vereniging CIZ) opgericht. Het doel was een particulier ziekenhuis te exploiteren voornamelijk voor de beter gesitueerde Joden, die zich in een vertrouwde Joodse omgeving en volgens de Joodse ritus wilden laten verplegen. En zo werd vijf jaar later in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam de CIZ geopend. Op 18 november 1949 werd de beslissing genomen om tot één Joods ziekenhuis te komen, waarbij om louter praktische reden voor de naam CIZ is gekozen. Elf jaar later vond er nog een uitgebreide nieuwbouw plaats om aan de behoefte van extra bedden te voldoen.

Mede vanwege het kleiner worden van de Joodse gemeenschap en de afname van de behoefte aan Joodse verpleging, ging de CIZ in 1971 fusiegesprekken aan met het toenmalige Nicolaas Tulp ziekenhuis (thans Ziekenhuis Amstelland). Er werd afgesproken dat er een aparte Joodse vleugel kwam met zeventig bedden, waar de Joodse ritus gehandhaafd zou blijven. Op dinsdag 9 mei 1978 werd de Joodse CIZ-vleugel in Amstelveen geopend. Nog steeds functioneert dit gedeelte van het ziekenhuis en komen Joden uit binnen- en buitenland hier naartoe om zorg te krijgen.

Categorie:

Home » Nieuws » CIZ: wij steunen leiding Ziekenhuis Amstelland