Convenant over onbedwelmd slachten

sjechita
jodendom online

De vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Van Dam) hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van het convenant onbedwelmd slachten.

De partijen hebben elkaar gevonden over hoe de 40 seconden regeling (een dier wordt bedwelmd als het 40 seconden na de slacht nog niet bewusteloos is) wordt toegepast. De Joodse gemeenschap kan zijn eigen criteria over of een dier wel of niet bewusteloos is blijven hanteren. Ook is overeenstemming bereikt over technische verfijningen. De partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat door de afspraken het convenant goed uitvoerbaar is. NIK-voorzitter Jonathan Soesman: “Door de afspraken wordt recht gedaan aan zowel dierenwelzijn als de vrijheid om te slachten volgens religieuze riten.”

Staatssecretaris Van Dam gaat de Tweede Kamer en Eerste Kamer informeren over de afspraken en maakt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Door sommige van de vier convenantpartijen zijn in het overleg ook andere zaken ingebracht, waaronder de mate van behoefte aan slachten volgens religieuze riten, kanalisatie van vlees afkomstig van slacht volgens religieuze riten en de vraag wat onder onbedwelmde slacht moet worden verstaan. Ook over deze aanvullende zaken informeert de staatssecretaris het parlement. Het overleg op deze punten heeft niet gezorgd voor een aanpassingen van het convenant. Het NIK zal kritisch blijven kijken naar additionele eisen en wil niet dat beperkende maatregelen aan het convenant worden toegevoegd.

Het NIK is tevreden over de samenwerking tussen bestuur en rabbinaat en de uitvoerders van de sjechieta (koosjere slacht, red.), en in het bijzonder ook in goede harmonie en op constructieve wijze met rabbijn Wolff. Opperrabbijn Jacobs heeft waardevol advies gegeven.

Categorie:

Home » Nieuws » Convenant over onbedwelmd slachten