Eerste Kamerleden met Palestijnse sjaaltjes in vergadering

Karimi en Perin-Gopie in de senaat met Palestijnse sjaaltjes om (beeld: Twitter, X)

Een bijzonder beeld in de Eerste Kamer. Twee senatoren verschenen dinsdag in de vergadering met Palestijnse sjaaltjes om. Het gaat om Farah Karimi (GroenLinks-PvdA) en Gaby Perin-Gopie (Volt), die tijdens hun commissievergadering een pro-Palestijns statement wilden maken. Een verslaggeefster van De Telegraaf zag de keffiye-sjaals op de livestream en zette die op X, voorheen Twitter. De actie van de senatoren werd op sociale media bekritiseerd. Ook is een dergelijke uiting in de Senaat ongewoon.

Ongezien

Het gebeurde tijdens een de vergadering van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ). De Eerste Kamerleden die daaraan meedoen hebben hebben een instemmingsrecht over bindende ontwerpbesluiten uit Brussel en Straatsburg. Met hun actie wilden Karimi en Perin-Gopie duidelijk de Palestijnse zaak steunen, net zoals anti-Israël-activisten elders in Europa doen. Alleen is het nog niet vertoond tijdens vergaderingen van de volksvertegenwoordiging in Nederland.

Knettergek

Op X kwam veel kritiek op de actie van de senatoren, die velen niet hadden zien aankomen. ‘OMG – ik hoop dat ze niet beseffen wat ze tonen’, schreef journalist Ernst Lissauer. Gebruiker CosmicD schreef: ‘Waarschijnlijk tégen nationalisme, alleen komen ze hevig op voor het het bloeddorstige nationalisme van hamas / plo’. Vanuit Israël verkondigde Robert Barzilai: ‘Keffiyeh. Haha. Dommer dan dom. Polder antisemieten’. Jan Ooms sloot zich daarbij aan: ‘Keffiyeh oftewel PLO sjaal, of Arafat sjaal in de Eerste Kamer #knettergek’.

Abnormaal

Het is ongewoon dat Eerste Kamerleden zich zo nadrukkelijk uitspreken, omdat de Senaat overwegend een controleorgaan is en zich niet direct met agenda zettende politiek bezig houdt; zoals de Tweede Kamer wel doet. De vraag is dan ook waarom de voorzitter van de commissievergadering niet ingreep en of er nu een precedent geschapen is. Mogelijk wordt het abnormale nu normaal in de Eerste Kamer. Ook is niet duidelijk of andere partijen protest aantekenden tegen deze gang van zaken of dat zij dat nog gaan doen.

Timmermans zegt niets

Volt heeft inmiddels een verklaring afgegeven over de sjaal van Perin-Golpie. Volgens de paryij had zij ‘geenszins’ de bedoeling om mensen te kwetsen. Zij vindt dat de keffiye ‘symbool staat voor vrede en gelijkwaardigheid’. Wel wordt tegenover de krant benadrukt dat de Tweede Kamerfractie van Volt deze vorm van het uitdragen van haar standpunt ‘niet zou kiezen’. GroenLinks-PvdA-leider zwijgt als het graf over de actie van Farah Karimi, die namens zijn partijcombinatie in de Senaat zit. Karimi zelf zegt: “Ik draag deze sjaal al weken en zou nooit lid kunnen zijn van een partij waar je je kledingkeuze zou moeten voorleggen. Ik zal mij blijven inzetten tegen alle vormen van onrecht, schendingen van mensenrechten, haat en discriminatie. Vanzelfsprekend hoort daarbij ook verzet tegen antisemitisme.”

Over de pro-Palestijnse senatoren

Farah Karimi zit sinds 2019 voor GroenLinks in de Senaat en ging na de Eerste Kamerverkiezingen van vorig jaar door voor de combinatie GroenLinks-PvdA. De van oorsprong Iraanse Karimi vertrok uit haar moederland omdat ze was aangesloten bij de links-islamitische terreurbeweging Mujahedin Khalq, die werd bestookt door het regime van de ayatollahs. Ze ging later naar Parijs waar ze tussen 1985 en 1986 valse vluchtverhalen ontwikkelde. Later verhuisde ze naar Nederland, waar ze tussen 1998 en 2006 voor GroenLinks in de Tweede Kamer zat. Vervolgens was ze directeur van Oxfam-Novib werd. Onder haar leiding kwam de organisatie in opspraak.

Gaby Perin-Golpie (37) is het jongste Eerste Kamerlid. Zij groeide op in Zoetermeer en is woonachtig in Den Haag. Tussen 2005 en 2009 studeerde ze psychologie aan de Universiteit Leiden. Vanaf mei 2022 is zij voorzitter van het CNV Zorg en Welzijn en daarvoor was ze werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Perin-Golpie won als lijsttrekker van Volt twee senaatszetels tijdens de Eerste Kamerverkiezingen van 2023. In de Senaat maakt zij zich onder andere zorgen over Klimaatdossiers.

Categorie:

Home » Nieuws » Eerste Kamerleden met Palestijnse sjaaltjes in vergadering