Eerste lustrum voor interreligieus overleg

De vlag van het monotheïsme (Wikipedia)

Met de conferentie Ruimte voor Religie vierde het Breed Interreligieus Intercultureel Overleg (BIIO) in Amsterdam Nieuw-West op 5 oktober zijn eerste lustrum. Dit gebeurde in aanwezigheid van ruim 250 moskee- en kerkbestuurders, kerkelijke vrijwilligers, ambtenaren en buurtbewoners. De conferentie werd gehouden in het nieuwe auditorium van het Calvijn College, een middelbare school in Amsterdam.

Fokko Oldenhuis van de Rijksuniversiteit Groningen debatteerde over de grenzen van de wettelijke vrijheid van godsdienst en P.S. van Koningsveld van de Leidse Universiteit hield een betoog over de faciliteiten die moslims in Nederland hebben opgebouwd, en welke maatschappelijke positie die innemen. In vijf workshops werd ingegaan op vraagstukken in het onderwijs. De onderwerpen gingen onder meer over het stichten van scholen en het karakter van moderne salafistische stromingen. Oud-stadsdeelbestuurder Harro Hoogerwerf ging diepgaand in op de rollen van, en verhoudingen tussen, lokale overheden en godsdienstige organisaties.

Het BIIO West verenigt in Amsterdam Nieuw-West moskeeën, kerken en andere religieuze organisaties. Het BIIO werd in 2013 opgericht. De deelnemers slaan bruggen tussen sociale, godsdienstige en interculturele organisaties in de wijken van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, zodat ze elkaar leren kennen en niet langs elkaar heen leven. Door goed overleg met de lokale overheid en elkaar geven de deelnemers van het BIIO vorm en inhoud aan goede verhoudingen tussen burgers onderling.

Categorie:

Home » Nieuws » Religie » Eerste lustrum voor interreligieus overleg