Jonge Democraten willen Briet Mila geweld aandoen

Flickr

De briet mila of jongensbesnijdenis moet worden aangepast omdat kinderen onbewust voor het leven worden verminkt. Daarom moeten ouders een verplichte geïnformeerde denkperiode aangaan. Dit vinden de Jonge Democraten van D66, de jongerenafdeling van de partij. Ook moet er een ontmoedigingscampagne komen en moet de stap voor de minimumleeftijd van te besnijden jongens omhoog, zo stellen JD-voorzitter Wouter van Erkel en zijn voorlichter Koen Sijtsema in een opinieartikel in NRC Handelsblad. Beiden willen uiteindelijk wel dat er een verbod komt.

De twee jonge D66’ers vinden dat de vrijheid van religie niet mag worden aangehaald wanneer het gaat om een besnijdenis. Als liberalen stellen ze dat het geloof geen vrijbrief mag zijn en maken ze een vergelijking met het afhakken van andere lichaamsdelen: ‘Krijgt een ouder een “visioen van God” en het gebod zijn of haar kind te ontdoen van, laten we zeggen een oorlel, dan zullen politie en kinderbescherming ogenblikkelijk optreden. Waarom dan niet bij verwijdering van een voorhuid?’ Ook vindt het tweetal dat de medische voordelen, niet in verhouding zouden staan tot de risico’s en andere nadelen, zoals het verlies van dertig procent van het erogene weefsel.

Gedwongen verminking
Volgens de JD’ers is het afsnijden van de voorhuid van jongetjes geen cosmetische ingreep, maar een gedwongen verminking. ‘Het gaat hier immers niet om flaporen. Daar kan een kind psychisch onder lijden. Let wel: is het kind gelukkig met zijn of haar flaporen, dan blijf je er gewoon vanaf. De regels voor cosmetische kinderchirurgie zijn streng, en dat is maar goed ook’, zo schrijven ze. Omdat het duo bang is dat de besnijdenis bij Joden en moslims ‘ondergronds zal gaan’, willen ze voorlopig geen verbod. Eerst moet er een ontmoedigingsbeleid met een verplichte aanmelding met een bedenktijd komen Volgens experts is dat binnen het Jodendom niet mogelijk omdat de briet mila altijd op de achtste dag na de geboorte moet worden uitgevoerd.

Twitterfittie
Het stuk van Van Erkel en Sijtsema riep zaterdag verhitte reacties op op Twitter. Onder andere het Joodse D66-raadslid Bart Vink uit Amsterdam roerde zich. Hij vindt het niet slim wat deze jonge leden van zijn partij voorstellen en spreekt van ‘een onvoldoende doordacht voorstel’. Zo Twitterde Vink: ‘Zou einde maken aan Joods leven in NL. Lijkt me voldoende reden er nog eens over na te denken. Neem niet aan dat je dat beoogt.’ Daarop stelden zij dat Vink met te weinig onderbouwing kwam. ‘We pleiten voor religieuse vrijheid van het individu, hier ligt voor ons de grens’, aldus Van Erkel. Vink: ‘Mijn advies: denk er nog eens over na… en leg je oor daarbij ook wat breder te luister…’ Van Erkel: ‘Op basis waarvan Bart? Het is een standpunt van de JD. Vrijheid van religie ligt bij het individu, niet bij de ouders.’ Vink antwoordde: ‘Je laat me schrikken. Die reden leek mij op zichzelf al meer dan voldoende. Maar ook versch. andere redenen.’

Over de briet mila
De briet mila is een eeuwenoud gebruik in het Joodse geloof. Op de achtste dag na de geboorte worden alle Joodse jongens door een moheel besneden zodat ze officieel kunnen toetreden tot het Jodendom. De besnijdenis is een teken van God dat een man is opgenomen in het verbond dat hij sloot met aartsvader Abraham. Dit verbond betekende dat Abraham bij zijn vrouw Sara, die al erg oud was, nageslacht zou krijgen en dat het door Gods gekozen volk zou zijn om zijn wetten te volgen. Ook beloofde God dat dit volk zich zou vestigen in het beloofde land Kanaän.

Ayaan en besnijdenis
Met hun opinieartikel plaatsen Van Erkel en Sijtsema zich in het rijtje met onder meer Ayaan Hirschi Ali en notoire antisemieten die in het verleden al eens pleitten voor een verbod op de briet mila. Volgens Hirschi Ali, een voormalig VVD-Kamerlid dat nu in Amerika woont, zou zowel de jongens- als meisjesbesnijdenis in de ban moeten. Ook zij vindt dat het gaat om ongewilde verminking van het lichaam. In haar moederland Somalië werd de ex-politica zelf besneden. In Nederland is het besnijden van meisjes verboden omdat bewezen is dat dit grote schade veroorzaakt aan de clitoris van de vrouw, waardoor van enig seksueel genot nooit meer sprake zou zijn. Het Joodse D66-raadslid Vink snapt het wel waarom er een verbod op het besnijden van vrouwen is. “Als het lichamelijk functioneren wordt aangetast zoals bij vrouwenbesnijdenis, is er natuurlijk wel reden om op te treden. Maar aangezien dat hier – net als bijvoorbeeld bij het aanbrengen van gaatjes voor oorbellen – niet het geval is, is daar geen reden voor”, zo laat hij weten.

Categorie:

Home » Nieuws » Religie » Jonge Democraten willen Briet Mila geweld aandoen