Metzitzah B’peh, een huiveringwekkend ritueel

Awraham Meijers
Facebook

‘Er staat geschreven: ‘De Egyptenaren namen het besnijdenis-ritueel over van de Nubiërs’. Het koninkrijk Koesj (Nubië/Soedan) was na een militaire nederlaag van de 16de tot de 11de eeuw voor Christus een provincie van Egypte en zoals dat gaat, namen beide culturen in de loop der tijd veel van elkaars normen en waarden over. Zo werden ook door de Koesjieten hun Koninklijke doden bijgezet in piramiden – er resteren nog enkele in onder andere Meroë (Soedan) – en adopteerden zij het geloof van hun overwinnaars. Wat de Egyptische heersende kaste prima beviel was de omstandigheid dat de mannen van Koesj ‘zwaar zijn geschapen’. Het was namelijk niet ongebruikelijk dat destijds van twee walletjes werd gegeten en aldus ontdekten zij dat hun Koesjitische stoeimaatjes besneden waren. ‘Deksels! Sakkerju! Holy Moses! Hoe mooi toch. Dat kunstje moeten wij op onszelf toepassen, jongens. Beetje au au weegt niet op tegen esthetische voordelen’. In een mum van tijd waren Nijldal en omgeving bezaaid met verweesde voorhuiden.

Kennelijk is deze mesjoggaas overgewaaid naar Be’er Sheva, alwaar – zo wordt althans beweerd – aartsvader Abraham op zijn negenennegentigste (!) van God opdracht kreeg zichzelf te besnijden. In Genesis 17 wordt vermeld dat genoemde Abraham bevel kreeg van de Schepper dat: ‘Alle mannen in zijn huis besneden moeten worden als teken van het eeuwigdurend verbond met Hem’. Zo wordt die genitale operatie omschreven. Zoals gebruikelijk werd van Hogerhand gedreigd met: ‘Een ieder die niet besneden is, zijn ziel wordt uitgeroeid’. Een voetnoot die tegenwoordig transparante communicatie heet.

Dus gingen ook Abrahams zonen schielijk onder het mes, zoals de buitenechtelijke Ismaël – zoon van Abrahams bijvrouw, de slavin Hagar. Het jochie was dertien jaar toen het mes er in ging. De zoon van Abraham en diens vrouw Sara, baby Izaak, was acht dagen toen zijn voorhuidje werd verwijderd. Daarom worden Joodse jongetjes op hun achtste levensdag besneden, bij islamieten gebeurt dit op hun dertiende jaar. Tijdens de uittocht uit Egypte werd de besnijdenis tijdelijk in de ijskast gezet, bij wijze van spreken. Eenmaal in het Beloofde Land, veertig jaar later, werd Jozua (opvolger van Mozes) door God aangespoord ‘De kinderen Israëls te besnijden’. (Jozua 5:2-8) Dit werd zó enthousiast aangepakt dat in de begintijd van het Nieuwe Testament nog lustig werd doorgegaan met besnijden. (Lucas 1:59)

Aanleiding tot bovenstaande notities is mijn verbijsterde reactie, enkele jaren geleden, na kennisname van een wandaad binnen ultra-orthodoxe kringen in de VS, die ik toevallig afgelopen week weer las.

Omdat Groot Staatsman Netanyahu recentelijk een nieuwe regering heeft gevormd waar supermalloot Avigdor Lieberman – ‘Elke niet-Jood is antisemiet, tot hij het tegendeel heeft bewezen’ – geen deel meer van uitmaakt, heb ik Netanyahu het voordeel van de twijfel gegeven en mij voorgenomen zijn kabinet voorlopig te laten voortmodderen zonder hem te wijzen op zijn visieloze beleid. Dus heb ik zeeën van tijd om mijn archieven eens door te nemen en weer kwam ik in ernstige ademnood vanwege een artikel in Jewish Week en New York Times over misselijkmakende praktijken van ene rabbi Yitzchok Fischer. Er werd iets zo heftigs verkondigd dat ik bijkans weigerde dit te geloven. Vermeld werd namelijk dat binnen sommige chassidische kringen na de besnijdenis door de mohel (besnijder) deze aan het… Jemig, hoe zeg ik het netjes? Nou ja; aan het versverminkte piemeltje lurkt. De hooggeëerde godsdienstwaanzinnige rabbi drinkt dus bloed. Dit mag niet volgens de Joodse wetten, bloed consumeren. Toch? Beste Jonetters, dit is géén journalistieke duimzuigerij, maar een feit dat sommige chassidische frommen aan babypiemeltje lebberen. Zo, dat is er uit!

Terwijl ik dit opschrijf braak ik potdorie over mijn schoenen. Dat is er dus ook uit. Ritueel bloedzuiger Yitzchok belijdt het zogenoemde Metzitzah b’peh. De tweevoudig getroffen slachtoffertjes van deze vampier waren acht dagen jong. Tweevoudig? Jawel tweevoudig, want Yitzchok had ze besmet met zijn enge herpes simplex 1 virus, waardoor in elk geval een van hen overleed. En wat doet Yitzchok? Onze herpesrabbi gaat onverdroten voort om in naam van God vroom sabbelend baby’tjes te besmetten, ondanks een verbod van de rechter.’

Categorie:

Home » Columns en opinie » Metzitzah B’peh, een huiveringwekkend ritueel