OM: omstreden tweet Baudet niet strafbaar en dus geen vervolging

Baudet met advocaat Gerard Spong na de zitting (Twitter)

Thierry Baudet zal niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) voor een omstreden tweet van zijn hand over de Holocaust. Volgens het OM is de leider van Forum voor Democratie (FvD) niet strafbaar, omdat er geen sprake is van discriminatie. Hij vergeleek in de tweet het coronabeleid met de Sjoa en Jodenvervolging. Het OM stelt dat hij dit deed om als volksvertegenwoordiger het debat aan te jagen en niet om te discrimineren. In december werd Baudet nog veroordeeld in een kort geding. Toen moest hij deze en andere tweets verwijderen. Die uitspraak blijft overeind.

Door Federatief Joods Nederland, van advocaat Herman Loonstein en zijn zonen, was aangifte gedaan tegen Baudet om een vergelijkende tweet. Het Tweede Kamerlid had geschreven dat de maatregelen van de overheid tegen corona vergelijkbaar waren met de situatie van Joden in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Volgens Baudet waren ongevaccineerden ‘de nieuwe Joden’ en ‘wegkijkende uitsluiters’ de ‘nieuwe nazi’s en NSB’ers’.

Het OM seponeert de zaak, omdat de uitlating naar diens oordeel niet strafbaar is: ‘Het doel van de vergelijking is aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. De tweet is niet gericht op het bagatelliseren van de Holocaust, maar op het uitvergroten van het ongemak van de coronamaatregelen’. Dit kan volgens het OM niet gekwalificeerd worden als een verregaande vorm van Holocaustbagatellisering die haat of geweld dreigt aan te wakkeren.

Ook gaat het volgens het OM om een uitlating van een volksvertegenwoordiger in het kader van een breed gevoerd maatschappelijk debat over de aanpak van de coronapandemie. Kritiek op overheidsbeleid raakt het recht op vrijheid van meningsuiting in de kern. Strafrechtelijk ingrijpen op de vrijheid van meningsuiting van een politicus is alleen gerechtvaardigd als uitlatingen verder gaan dan kwetsen, choqueren en verontrusten en ook aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid. Dat is volgens het OM dus niet het geval.

In december 2021 oordeelde de civiele rechter ook al over deze tweet. De aanleiding daartoe was een kort geding dat was aangespannen door het Centraal Joods Overleg (CJO), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en vier Sjoa-overlevenden. De uitspraak van de voorzieningenrechter hield in dat Baudet de tweet moest verwijderen, omdat hiermee het onrecht en leed dat door de Holocaust is veroorzaakt bij implicatie wordt gebagatelliseerd. Andere tweets moesten eveneens binnen 48 na de uitspraak verdwenen zijn op laste van een dwangsom van 25.000 euro per dag. Baudet was verbolgen, maar haalde ze op eigen wijze weg.

De uitspraak van de civiele rechter doet niet af aan het oordeel van het OM dat er geen sprake is van een strafbaar feit. ‘Het civiele recht behelst namelijk een ander juridisch kader dan het strafrecht, waarbij het strafrecht bovendien fungeert als ultimum remedium (laatste redmiddel)’.

Lees ook:
Joodse organisaties en Sjoa-overlevenden winnen zaak tegen Baudet

Het Centraal Joods Overleg (CJO), Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en vier Sjoa-overlevenden hebben hun kort geding tegen FvD-voorman Thierry Baudet gewonnen. Baudet moet vier van zijn vergelijkingen tussen de Jodenvervolging en het huidige coronabeleid van Twitter verwijderen. Indien hij dat niet doet, zal hem een dwangsom van 25.000 euro per dag worden opgelegd.

Categorie:

Home » Nieuws » OM: omstreden tweet Baudet niet strafbaar en dus geen vervolging