‘Relatieve waarheid’ – commentaar Esther Voet

Esther Voet
FB

‘Journalist Margalith Kleijwegt onderzocht in opdracht van minister Bussemaker van OC&W radicalisering op scholen. Zij schreef naar aanleiding van dat rapport ook een longread in De Groene Amsterdammer, onder de titel ‘Radicalisering in de klas: twee werelden tegenover elkaar’.

Margalith inventariseerde meningen op vmbo, mbo en hbo en kwam tot de conclusie dat jongeren steeds extremere denkbeelden hebben: allochtone leerlingen aan de ene kant, autochtone leerlingen aan de andere kant. Bij De Nieuwsshow op NPO Radio 1 vertelde ze erover. Ze had het over mentale segregatie, hoe deze twee groepen elkaar eigenlijk niet meer bereiken.
Waar ze het meest van was geschrokken, zo zei ze, was dat “de waarheid relatief dreigt te worden”.
Ze gaf als voorbeeld een leraar die het wilde hebben over 9/11 en een jongetje van Marokkaanse afkomst dat antwoordde dat hij een heel andere waarheid had, dat het een Joods/zionistisch complot was. Er hadden geen moslims die vliegtuigen bestuurd. Het gesprek eindigde met de opmerking van de leraar: “Oké, jij hebt jouw waarheid en ik heb de mijne.”
Het is aan de orde van de dag: waarheidsvinding gaat niet meer om de waarheid, maar om invulling van jouw mening. En die kan googelend op het internet, naar believen worden ‘gespekt’ met allerlei leugens die vrij worden verspreid. Het gaat bij velen niet meer om het achterhalen van de realiteit, maar om het zoeken naar ‘bewijs’ voor het reeds gekleurde plaatje Geschiedvervalsing is aan de orde van de dag en leraren hebben de autoriteit niet meer om leerlingen te overtuigen van de feiten. Met dit fenomeen worden we steeds vaker geconfronteerd. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop de Holocaust of de schaal van de Holocaust in twijfel wordt getrokken. Je kunt er als juf of meester zelfs een cursus voor volgen: Sensitive History heet dat.
Wat ertegen te doen? Wel, volgens Margalith moest er in ieder geval onderling, in de klas, meer over gesproken worden. We deden er onvoldoende aan om deze groepen bij elkaar te brengen, vond ze. Ik weet niet of dat nu de oplossing brengt, maar hoor graag van eenieder die daar meer ideeën over heeft. Ik heb het vermoeden dat dit fenomeen op het JBO, Joods Bijzonder Onderwijs, minder speelt. Het NIW liep een dagje mee. Het verslag vindt u op pagina 18, of neem er zelf eens een kijkje.’

Dit artikel verscheen als hoofdredactioneel commentaar in het Nieuw Israelietisch Weekblad. Het NIW is een partner van Jonet en publiceert artikelen op deze site. Deze week in het blad:

– Opinie 11 O, o, Den Haag Onze residentie begint het recht op haar naam van ‘internationale stad van vrede en recht’ te verliezen, nu ook de BDS voet aan de grond krijgt in de Haagse gemeentepolitiek.

– Forum 16 Voor iedereen Het Centraal Joods Overleg moet slagvaardiger worden en zich professioneler presenteren. Het kan niet alle Joden representeren. Joods Nederland spreekt zich uit over het CJO.

– Joods leven in beeld 18 Bijzonder onderwijs Wat maakt onze Joodse scholen anders dan alle andere scholen? Het NIW liep een dagje mee met en vond uit waarin Simcha, Rosj Pina en het Maimonides uniek zijn.

– De Debatterij 23 Wie is Joods? Dat is de vraag waar de volgende afl evering van De Debatterij over gaat. Is je Joods voelen belangrijker dan een Joodse moeder? Hoe selectief kan een krimpende gemeenschap zijn?

Categorie:

Home » Columns en opinie » Gastcolumns en blogs » ‘Relatieve waarheid’ – commentaar Esther Voet