Schokkende onthullingen – column Awraham Meijers

Awraham Meijers
Facebook

Deze column is niet geschikt voor tere zieltjes. Je bent gewaarschuwd!

Hoe opmerkelijk toch dat complotgekkies ‘de’ elite consequent blijven zien als een coherente club waarvan de leden wekelijks hun volgende oorlogzuchtige en financiële misdaden met elkaar bespreken. De elite blijkt volgens elite-deskundige Nexus – ik kom nog op hem terug – schuldig aan zo’n beetje alle oorlogen die werden en worden gevoerd en alle grote bankschandalen bekokstoven. Geweldig toch om alle beroerdigheid terug te kunnen brengen tot één (zelfverzonnen) vijand.

In het geniep werken
Tjonge, tjonge, wat is december een drukke maand. Gekkenhuis! Eerst is er Black Friday, een day die vier days duurt. Vervolgens vieren we Sinterklaas, kerst, Chanoeka, Oud en Nieuw… Wat een feestelijkheden. Weet je wat jongens; ik doe het de laatste weken van dit Rampjaar rustig aan en laat mijn geachte lezers genieten van een deel uit artikelen die zijn geschreven door Nexus, een niet al te creatief pseudoniem van ene Ron Schleepen uit Kerkrade.

Onze Ron is extreem geobsedeerd door de geschiedenis van de Khazaren en hun nazaten, de huidige (Joodse!) Khazaarse maffia (KM) Ron – samengevat: De historie van ‘s werelds grootste misdaadsyndicaat is vrijwel volledig uit de geschiedenisboeken verdwenen. Dit syndicaat, dat men kortweg de elite noemt, weet verdomd goed dat het praktischer is om in het geniep te werken. Ze hebben miljoenen dollars uitgegeven om hun geschiedenis uit de studieboeken te verwijderen, zodat zij vanuit het geniep konden en nog steeds kunnen opereren.

Khazaren, een moorlustig volk
Maar laat ik eerst ontsluieren wie die Khazaren zijn. Een beknopt overzicht, aan de hand van de beschrijving van Ron. Dus als ik lieg, lieg ik in commissie. Ron – samengevat: Het Khazaarse volk heeft een Turkse oorsprong en moet tussen de zevende en tiende eeuw zeer talrijk zijn geweest. Hun leven en historische achtergronden zijn verweven met het begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland.

Voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en hun niet aflatend verlangen naar plundering, moord en wraak, vestigden zij in het grootste deel van Zuid-Rusland het koninkrijk der Khazaren – Khazaria. Het was dus een oorlogzuchtig en wreed volk. Aan het eind van de achtste eeuw omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding en een groot deel van de heidense bevolking het Joodse geloof. Omstreeks de 9de eeuw lijkt het alsof de meeste Khazaren van oorsprong Joden waren, hoewel zij pas korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren.

Ron: ‘Tussen 100-800 ontstond een vreselijke slechte en gewelddadige samenleving in Khazaria, die werd gerund door een wrede koning, die gebruik maakte van Babylonische occulte zwarte magie. Het land zat vol dieven en moordenaars. Moorden werd gezien als een normale dagelijkse bezigheid’.

De uil van Minerva en Thierry
Ron – samengevat: De koning en zijn hofhouding bedreven naast moorden en brandschatten ook de Babylonische zwarte magie, ondanks de belofte aan de Tsaar van Rusland om met deze occulte handelingen te stoppen. De Babylonische zwarte magie staat ook bekend als Satanisme, waarbij ceremoniën worden bedreven zoals onder meer het offeren van kinderen, die werden opengesneden, waardoor ze doodbloedden. Het bloed werd opgevangen en gedronken en als kers op de taart werd het hart van de pure kinderziel gegeten. Want dit zou enorme krachten geven.

Dergelijke ‘plechtigheden’ waren gebaseerd op Baal-verheerlijking, oftewel aanbidding van de Uil – is Moloch.

Om misverstanden te voorkomen het volgende: De in ons land sinds enkele jaren beroemde ‘Uil van Minerva en Thierry’, komt voort uit de Romeinse mythologie, die is ‘overgenomen’ uit de Griekse mythologische cultuur. De uil was in de klassieke oudheid een symbool van kennis, wijsheid en scherpzinnigheid. Maar daar dachten de inmiddels Joodse Katharen anders over; zij transformeerden die aardige vogel tot een soortement demonisch monster. Afijn.

Om dergelijke gruwelijke ceremonieën te verhullen flanste de Khazaarse koning uit een mix van bestaande tradities en het Judaïsme een bastaardgeloof in elkaar onder de naam Babylonisch Talmoedisme. Dit werd het nationale geloof en had feitelijk dezelfde slechte eigenschappen als hun eerdere geloof, nu met de dekmantel van het Judaïsme.

Ron – samengevat: Khazaren waren meesters in het vermommen van hun identiteit door die van hun slachtoffers aan te nemen, een techniek die wij vandaag nog zien, samen met het offeren van kinderen in occulte rituelen voor Baal.

In 2010 verscheen een sterk academisch artikel over het Joodse Koninkrijk der Khazaren, dat precies uit de doeken doet hoe dit volk aan de macht is gekomen en Palestina hebben ingelijfd op basis van valse geschiedenis en bewezen verzonnen mythische verhalen. Tja, dat zijn dus de Asjkenazische bastaardjoden. Dus mijn gruwelijk verleden en heden, als ik het goed begrijp. Tjeempie!

De Joden en 9/11
Ron – samengevat: Enkele jaren geleden, tijdens de Syrische Conferentie in Damascus over terrorismebestrijding en religieus extremisme, onthulde de Amerikaanse oorlogsveteraan Gordon Duff feiten over het misdaadsyndicaat Khazaarse Maffia (KM) waarin Israël een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol speelt. Duffs’ onthulling betekende een wereldwijde schokgolf, want elke wereldleider heeft diezelfde dag een uitgebreid rapport ontvangen.

Duff beweerde: ‘Als deze documenten worden vrijgegeven kunnen 300 verraders binnen het Amerikaanse congres worden aangepakt op basis van hoogverraad, spionage en andere vergrijpen tegen de Amerikaanse constitutie en de mensheid als geheel. Wij veteranen weten 100% zeker dat de KM een stille oorlog voert tegen de Amerikaanse en wereldbevolking met behulp van het Federal Reserve System, de IRS, FBI, FEMA, Homeland Security en TSA. De KM is verantwoordelijk voor de aanslagen op 9/11 en het Murrah-gebouw op 19/04 in 1995’.

Een verdorven dynastie
En dan de Rothschilds anno de 19de eeuw, een stelletje boeven dat zijn gelijke niet kent. Ron – samengevat: Rothschild werd voorman van de KM en kaapte de banksystemen van Engeland en Europa. Zijn vijf zonen speelden vervolgens in Europa hetzelfde frauduleuze spel als hun vader, soms gecombineerd met smerige trucjes zoals het opzettelijk vals berichten dat Napoleon de slag tegen de Britten had gewonnen, terwijl hij had verloren. Hiermee wist de KM een grote financiële slag te slaan en de macht verder uit te breiden.

De Rothschilds vertelden aan ingewijden zwarte magie te gebruikten, de oude rituelen van misbruik en mishandeling van kinderen. Ze laten leegbloeden, dat bloed drinken, en hun ontwijde harten eten. Steeds meer Britse adel werd ingewijd in hun rituelen. Ook het koningshuis kwam in handen van de KM. Hoe dat precies is gegaan, is niet duidelijk. Maar feit is dat het Britse koningshuis niet Brits is, maar een aftakking van het Huis van Saksen uit Duitsland, evenals trouwens de meeste Europese koningshuizen. Door te paren met adellijke families is de KM vandaag het machtigste criminele syndicaat ter wereld,

Iedereen die meent anders te regeren dan de KM dicteert, wordt van kant gemaakt, inclusief Amerikaanse presidenten als McKinley, Lincoln en Kennedy. KM vermoordt elke sterke leider met een eigen wil en/of agenda. In Nederland hebben wij ook een belangrijk voorbeeld: Pim Fortuyn. Ook hij werd door de Khazaarse maffia vermoord.

Angst voor gojim
Tot slot nog één lachwekkend voorbeeld van de KM, door de paranoïde Ron Schleeper – samengevat: De Knesset werd gebouwd met geld van de KM, je kunt dat terugvinden in het gebouw. De symboliek van het Satanisme straalt er vanaf. Zionisten, die voortkomen uit de KM, stellen dat zij het uitverkoren ras zijn en vertellen hun kinderen dat andere mensen dit uitverkoren ras wensen te vernietigen. Dit krijgen kinderen in Israël van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Kinderen waarbij deze tactiek is toegepast leiden vaak een psychotisch leven en hebben voortdurend angst voor de gojim – dat zijn wij, de niet-uitverkorenen. Dat maakt ook dat Israëlische soldaten zulke gruweldaden kunnen begaan. Zij menen echt dat zij voor het goede strijden en zien anderen niet als volwaardige mensen.

Wordt misschien vervolgd.

Lees ook:
De relativiteit van nesjomme, Joods mededogen – column Awraham Meijers

‘Het is alweer een tijdje geleden dat er juichkreten uit Joodse en pro-Israëlische kringen opstegen. Hoera! Reden voor die euforie was dat Israël medische hulp bood aan de bevolking van een buurland waarvan de dictator nog steeds van plan is om Israël van de kaart te vegen…’

Logo Maror.

Deze column is mede mogelijk gemaakt door Stichting Maror.

Categorie: |

Home » Nieuws » Schokkende onthullingen – column Awraham Meijers