Veel Joodse ‘tributes’ voor overleden Elizabeth II

wikipedia commons, Titanic Belfast

Het tweede Elizabethaanse tijdperk is ten einde: de Britse koningin Elizabeth II is gestorven op 96-jarige leeftijd. Gedurende haar koningschap was er sprake van de grootste medische, wetenschappelijke en technologische vooruitgang in de geschiedenis. Groot-Brittannië moderniseerde en veranderde aanzienlijk, maar the Queen bleef standvastig doorregeren. Onder de Britse Joden was de koningin een vaste waarde die zeer gewaardeerd werd. Leiders en rabbijnen prijzen haar inzet voor tolerantie, verdraagzaamheid en tegen discriminatie.

Gebeden
Elizabeth II overleed donderdag aan het begin van de avond in Balmoral Castle, haar Schotse buitenverblijf. Eerder op de dag werd al bekend dat ze snel achteruit ging. Rabbijnen en Joodse leiders in Groot-Brittannië wensten haar het allerbeste. Opperrabbijn Ephraim Mirvis schreef op Twitter: ‘Hare Majesteit de koningin is vandaag zeer in mijn gebeden en ik weet dat de Joodse gemeenschappen in het Gemenebest zich bij mij zullen voegen om haar een volledig en snel herstel te wensen’. Het College van Afgevaardigden van Britse Joden plaatste ook een tweet: ‘Samen met de natie zijn onze gedachten bij Hare Majesteit en de koninklijke familie. We hopen en bidden voor haar op dit onzekere uur’.

Daarnaast kwamen er nog vele andere reacties van Joodse organisaties, rabbijnen en prominente Joodse Britten binnen. De meesten staken de koningin een hart onder de riem of zeiden te bidden voor haar. Allen wensten Elizabeth een goed herstel. Hetzelfde deden andere religieuze voormannen en -vrouwen in het land, evenals politici, bekendheden en anderen. Het mocht allemaal niet baten: rond half zeven in de avond stierf de vorstin, 96 jaar oud. Haar oudste zoon Charles volgde haar automatisch op als koning Charles III.

Opperrabbijn
Nu het land in rouw is – er is een tiendaagse periode van nationale rouw in acht – komen de zogenoemde tributes voor de koningin. In zijn terugblik op Elizabeth II zei opperrabbijn Marvis dat de Joden en anderen haar niet mogen vergeten. Hij sprak zijn condoleances uit namens de Joden in het land en het Britse Gemenebest. “De koningin belichaamde de meest nobele waarden in de Britse maatschappij,” aldus Marvis, die benadrukte dat zij de rots in de branding was voor het land. ‘Iedere week baden we voor haar en haar welzijn.” Haar affectie voor het Joodse volk was groot en haar streven naar interreligieuze relaties was alom aanwezig. Bekijk de tribute van de opperrabbijn hieronder.

Lang leve de koning
De Raad van Afgevaardigden van Britse Joden heeft na het stervan van de koning een verklaring uitgegeven. ‘De Raad van Afgevaardigden van Britse Joden rouwt om de dood van Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II,’ schrijft het bestuur. ‘Geen woorden kunnen de omvang van het verlies van onze natie volledig beschrijven; De wijsheid, welwillendheid en plichtsbetrachting van Hare Majesteit dienden als inspiratie voor generaties Britse burgers, inclusief onze gemeenschap. Moge Haar herinnering tot zegen zijn. Wij betuigen ons diepste medeleven aan de zoon en erfgenaam van Hare Majesteit en alle leden van de koninklijke familie. We bidden dat onze natie nog vele jaren zal profiteren van de kracht en het begrip van onze nieuwe Soeverein. God bescherme de koning. Lang leve de koning’.

Liberal Judaism
Rabbijn Charley Baginsky, de belangrijkste Britse rabbijn van het liberale Jodendom, zei: “Het liberale Jodendom sluit zich aan bij mensen in ons hele land en de wereld en rouwt om Hare Majesteit Koningin Elizabeth II. De koningin was een lichtend voorbeeld voor ons allemaal. Ze was een goede vriendin van de Joodse gemeenschap, onvermoeibaar in haar liefdadigheidswerk en een sterke vrouwelijke leider in een wereld waar dat niet gebruikelijk was. Bij Liberal Judaism zullen we haar voorbeeld blijven volgen. We betuigen ons diepste medeleven aan de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de hele koninklijke familie van de koningin. Moge haar nagedachtenis een zegen zijn.”

Beschermvrouwe
De koningin was sinds haar kroning in 1952 beschermvrouwe van de Joodse liefdadigheidsinstelling Norwood. Co-voorzitters Lord en Lady Mendelsohn stelden in een verklaring: ‘Norwood voegt zich bij het land en zovelen over de hele wereld in sombere rouw bij het overlijden van onze koningin. We brengen hulde aan haar decennia van uitstekende en toegewijde dienst en haar standvastige leiderschap van ons land. We zijn bijzonder dankbaar en nederig om de Soeverein als onze beschermvrouwe te hebben en voor de steun van Hare Majesteit en de interesse die ze tijdens haar regeerperiode in het werk van Norwood heeft getoond’. En: ‘Onze gedachten zijn bij de koninklijke familie. Moge de Almachtige hen troosten onder de andere rouwenden en moge de nagedachtenis van Hare Majesteit tot een zegen zijn’.

Niet naar Israël
Koningin Elizabeth II was het hoofd van de Anglicaanse kerk maar was ook ‘de beschermer van het geloof’. Andere religies zagen haar hierdoor eveneens als beschermvrouwe. Interreligieuze relaties waren voor de koningin van groot belang. Zelf bezocht ze kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Ook toonde ze extra interesse in de Sjoa en de gevolgen ervan. De koningin heeft veel Holocaust-herdenkingen bijgewoond en met veel overlevenden gesproken. Hoewel ze regelmatig reizen maakte, is ze nooit naar Israël gegaan. Haar oudste zoon Charles en diens oudste zoon William deden het land wel aan. Israël en Groot-Brittannië delen een gezamenlijke geschiedenis, onder meer vanwege de tijd dat de Britten het Mandaatgebied Palestina bestuurden.


Symbool
De Britse koningin Elizabeth II werd geboren in 1926 en werd aan het einde van het zogenaamde Driekoningenjaar (1936) de troonopvolger, toen haar vader werd gekroond tot George VI. Na zijn overlijden, in 1952, werd de kroonprinses op 25-jarige leeftijd koningin. Tegelijkertijd werd ze het hoofd van het Britse Gemenebest, de statenbond die de Britten opbouwden na de dekolonisatie. Gedurende haar lange koningschap werd Elizabeth het symbool van Groot-Brittannië en het Gemenebest. Ze reisde de wereld geregeld rond en werd door miljoenen mensen in het echt gezien. Ook in Ierland: de koningin was het eerste Britse staatshoofd dat de Ierse republiek bezocht.

Mateloos populair
Vijftien premiers dienden onder de koningin, die zich nooit met de politiek bemoeide, maar wel wekelijks audiënties met hen had. Ze was vooral een symbolische figuur die haar hoofdtaak – de maatschappij verbinden – zeer serieus nam. Dit kwam tot uiting in goed bekeken Kersttoespraken op televisie en op vele andere momenten, zoals het uitreiken van sportprijzen en het uitvaardigen van onderscheidingen. Het waren haar kinderen die er vaker een potje van maakten, onder meer door relatieperikelen en overspel. Elizabeth maakte in 1997 een grote inschattingsfout door na de plotse dood van Lady Diana niet direct van Balmoral naar Londen te komen om met de mensen te rouwen.

Desondanks herpakte ze zich en in 2002 volgde er een grandioos gouden jubileum. In haar laatste twintig haar van haar lange leven en koningschap was Elizabeth II mateloos populair, ondanks affaires rond haar kinderen en kleinkinderen. Ze scoorde waarderingscijfers van rond de tachtig procent. In juni 2022 werd haar zeventigjarige regeringsjubileum groots gevierd. Vier dagen lang waren de Britten vrij en waren velen in touw om het Platina Jubileum te vieren. Qua gezondheid ging het al een tijdje minder goed met de koningin. Dat bleek uit de ‘mobiliteitsproblemen’ die ze had en uit beelden waarop ze aanzienlijk afgevallen was. Op 8 september 2022 ging ze plots snel achteruit en overleed ze, 96 jaar oud.


Lees ook:
Britse Joden zeggen mazzeltov tegen jubilerende Queen Elizabeth II

Koningin Elizabeth II zit zeventig jaar op de troon en daarom viert Groot-Brittannië vier dagen lang feest. Ook de Joodse gemeenschap is verguld met het platina jubileum. Op verschillende plekken zullen Joodse gemeenschappen deelnemen aan de lokale festiviteiten. Ook zijn er gelukswensen (heel veel mazzeltovs) en zullen vooraanstaande figuren uit Joods Groot-Brittannië de Queen eren.

Categorie: | |

Home » Nieuws » Veel Joodse ‘tributes’ voor overleden Elizabeth II