‘Ik ben een Mediene-meisje’ – column Brigitte Wielheesen

Brigitte Wielheesen (cop. Wielheesen)
Brigitte Wielheesen (cop. Wielheesen)

Brigitte Wielheesen (46) werd deze week aangesteld bij de Collectieve Israel Actie (CIA) als opvolger van Daphna Van der Hoeven-Kremer. CIA zet zich sinds 1953 in voor de opbouw van de staat Israël, door in dat land goede doelen te steunen op sociaal en maatschappelijk gebied. Voor Wielheesen, die zelf jarenlang in Israël woonde, is het een eer om bij CIA te komen werken. “Het bestuur heeft mij benaderd. Ze zochten iemand met helikopterview, een hands-on mentaliteit en ervaring op het gebied van management, PR en communicatie”, zegt Wielheesen, die zich in de afgelopen jaren inzette voor Joods Nederland. Dat deed ze onder andere via D66 in de Eerste Kamer. “Ik was in 2011 en 2012 nauw betrokken bij de onderhandelingen rond het mogelijke verbod op de sjechieta, de kosjere slacht, en heb er mede voor gezorgd dat de D66-fractie in de Eerste Kamer niet instemde met de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren.”

Niet alleen in de Senaat was ze actief, maar ook op andere plekken. “Ik ben lid van het bestuur van de NIK Nijmegen, waar ik geregeld diensten bijwoon. Ook ben ik bestuurslid geweest van de Joodse gemeente in Eindhoven en was ik actief binnen jongerenvereniging Tikwatenoe. En in het afgelopen jaar was ik regiocoordinator voor Jonet in de provincie Gelderland. Al met al ben ik erg actief in de Mediene, waar ik met ziel en zaligheid woon.” Ze vindt zichzelf dan ook een echt Mediene-meisje. “Dat ben ik absoluut. Ik heb veel bewondering voor de kleine kehillot in de Mediene, die vechten om hun voortbestaan. Je kunt het je binnen een kille niet permitteren dat er mensen uit de groep stappen, want dan breng je het voorbestaan ervan in gevaar. Je moet er daarom altijd samen met elkaar uit komen en veel respect naar elkaar tonen. Die ervaring neem ik mee in mijn functie als directeur van CIA.”

Toch moet een directeur van CIA ook een band hebben met Israël. Wielheesen woonde er in de jaren negentig. “Na mijn studies politicologie en journalistiek heb ik een jaar lang als assistent-correspondent gewerkt bij toenmalig correspondent Conny Mus. Samen met Conny mocht ik destijds onder meer Yitschak Rabin en Yasser Arafat interviewen. Vervolgens werd ik gevraagd als eindredacteur voor het station World Wide Television News.” Journalistiek gezien was het voor Wielheesen een mooie tijd. “Vanwege de Oslo akkoorden waren veel Israëli’s optimistisch. Ze dachten dat ze eindelijk in vrede konden gaan leven met hun buren. Dat is er helaas nog niet van gekomen.” Na de geboorte van haar dochter, die inmiddels weer in Israël woont, kwam ze terug naar Nederland, waar ze ging wonen en voor woningbouwcorporaties ging werken.

Sinds maandag is Wielheesen actief als CIA-directeur. Hoe beviel de eerste week? “Zo’n eerste week is altijd erg intensief, vermoeiend en spannend. Je krijgt veel informatie over je heen, maar ik moet toch echt zeggen dat het een geweldige week is geweest. We hebben een ontzettend leuk team van mensen die hart voor de zaak hebben en ervoor gaan. Ik ben door iedereen warm onthaald en wordt ook goed ingewerkt door mijn voorgangster. Mijn complimenten voor haar, want in vergelijking met het verleden heb ik het inwerken nog nooit zo goed meegemaakt. De samenwerking verloopt dus erg goed.”

In de komende tijd heeft de charitatieve club een aantal uitdagingen voor de boeg. Zo zien veel jonge Joodse Nederlanders Israël niet meer als een ontwikkelingsland, maar als een vakantieland dat economisch welvarend is. “Met het oog op de toekomst moeten we ook meer naar de jongere generatie kijken. Mijn opdracht is onder andere te onderzoeken hoe we op een andere manier fondsen kunnen werven. Ik heb hier verschillende ideeën over, maar ik vind het nog te prematuur om hier iets over te zeggen.” Wielheesen wil zich goed laten inwerken en een strategisch plan maken. “Ook ga ik me oriënteren op de projecten, zoals de jeugddorpen voor kansarme jongeren in Israël en de sociale immigrantenprogramma’s voor Ethiopische nieuwkomers in het Beloofde Land. Verder wil ik ervoor blijven zorgen dat alles in onze organisatie goed verloopt. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Categorie: |

Home » Nieuws » ‘Ik ben een Mediene-meisje’ – column Brigitte Wielheesen