‘Bewering over lessen Holocaust onjuist’

Esther Voet
jonet

Volgens NRC Next is de bewering dat één op de vijf leraren bang is om onderwijs te geven over de Holocaust onjuist. Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, beweerde dit op een bijeenkomst in Brussel naar aanleiding van Holocaust Remembrance Day op 24 januari jongstleden.

Desgevraagd door NRC Next zei Voet haar bewering te baseren op een artikel uit 2010 in Elsevier. In 2010 liet Elsevier onderzoek doen naar het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en antisemitisme. In totaal deden 339 geschiedenisleraren mee aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door Bureau ResearchNet. Het resultaat was dat 28 van de 339 leraren wel eens negatieve reacties had gekregen op het onderwerp. Dat is acht procent van het totaal. Het onderzoek werd nog eens gedaan in 2015, dit keer door het onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit. Uit dit nieuwe onderzoek bleek dat in het basisonderwijs slechts acht procent van de onderwijzers te maken krijgt met problemen rond onderwerpen als de Holocaust en antisemitisme. In het voortgezet onderwijs is dat slechts drie procent. Bovendien blijkt de aarzeling om het onderwerp van de genocide op de Joden niet alleen voort te komen uit angst voor negatieve reacties, maar ook uit afkeer om dit gruwelijke onderwerp te bespreken met jonge kinderen.

Niet alleen blijkt het percentage leraren dat moeilijkheden ondervindt bij het bespreken van de Holocaust veel lager te liggen dan Voet beweert, maar de meeste docenten die negatieve reacties kregen, blijven gewoon doorgaan met het behandelen van deze lesstof.

Categorie:

Home » Achtergrond » Analyse » ‘Bewering over lessen Holocaust onjuist’