Boekhouding Maror-gelden Israël onder de loep

Internet (dv)

De administratie van Maror uitkeringen in Israël zal alsnog worden uitgespit.  Een accountantsbureau wordt belast met “verkennend onderzoek” naar de boeken van de instanties, die belast zijn met de uitkering van Maror tegoeden aan Sjoa slachtoffers en hun nabestaanden en ten behoeve van gemeenschapsprojecten. Het Ministerie van Financiën, dat het onderzoek betaalt, heeft hiertoe besloten nadat vermoedens van onregelmatigheden bij de stichting die de herstelbetalingen in Israël verdeelt, zijn gemeld door klokkenluiders. Het Centraal Joods Overleg (CJO) fungeert als formele opdrachtgever.

In juli meldde De Volkskrant al dat er volgens enkele Nederlands-Israëlische klokkenluiders  sprake zou zijn van ‘gesjoemel’,  waarbij met name een in Israël woonachtige voormalige bestuurder zou zijn betrokken. De Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO) deed de verdenking tot nu toe echter af als “laster en insinuaties”. Maurice Swirc, tot voor kort hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW), was volgens De Volkskrant bezig met een journalistiek exposé naar de verdenkingen, maar voelde zich genoodzaakt op te stappen toen hij brieven van advocaten uit Israël ontving om het NIW van publicatie te weerhouden. Zijn bestuur was volgens ingewijden niet in staat hem en het weekblad voldoende rugdekking te garanderen.

Voor de verdeling van de Maror-gelden zijn twee Nederlandse stichtingen verantwoordelijk. De uitkeringen aan in Nederland woonachtige recht- en belanghebbenden vallen onder de Stichting Collectieve Marorgelden (COM). Deze stichting is naar het zich laat aanzien niet in opspraak. Voor de uitkeringen in Israël is de Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid verantwoordelijk. Bij deze stichting zouden de vermeende onregelmatigheden zijn voorgekomen. Het Centraal Joods Overleg is belast met de benoeming van het merendeel van de stichtingbestuurders. De geuite beschuldigingen variëren van buitensporige declaraties van reiskosten tot onverklaarbare geldstromen.

Afgelopen donderdag informeerde het Ministerie van Financiën alle betrokken partijen over het besluit om een accountantsbureau opdracht te geven de kwestie te onderzoeken. Daarbij waren vertegenwoordigers van SAMO, CJO, de Stichting Platform Israël (SPI) en enkele van de critici aanwezig. Het SAMO-bestuur heeft geen commentaar willen geven op de ontwikkelingen.

Klik hier voor ons eerdere artikel over dit onderwerp.

Categorie:

Home » Nieuws » Boekhouding Maror-gelden Israël onder de loep