Resten Joodse slachtoffers Inquisitie gevonden

www.rijksmuseum.nl (dv)

Er is reden om aan te nemen dat stoffelijke resten, die onlangs zijn gevonden tijdens routine opgravingen in Evora, Portugal, van Joden afkomstig zijn die aan de Portugese Inquisitie ten prooi zijn gevallen. De lichamen zijn volgens deskundigen “zonder ceremonie gedumpt buiten de rechtbank, samen met het afval”.

Met behulp van bouwtekeningen van het gerechtsgebouw, konden archeologen vaststellen dat de plek waar de lichamen zijn gevonden, dezelfde is als waar afval uit de Inquisitiegevangenis werd geplaatst. De datering van deze plek kon worden vastgesteld op de periode 1568-1634.
In een recent nummer van de Journal of Anthropological Archaeology, schrijven archeologen:  “Het grondsop rond de lichamen komt overeen met die van de laag waarin huishoudelijk afval op dezelfde locatie werd gedumpt, waardoor het aannemelijk is dat de lichamen rechtstreeks in de afvalruimte zijn geplaatst”. De archeologen veronderstellen dat degenen die op deze locatie werden begraven als ketters werden beschouwd binnen de Portugese samenleving.

De Portugese Inquisitie is minder bekend dan de Spaanse Inquisitie, maar wijkt vanaf 1536, het jaar waarin Portugal zwicht voor de druk van Spanje, nauwelijks af van de praktijk van het buurland.  De uiteindelijke invloed van de Rooms-Katholieke Kerk om ook in Portugal de bevolking in het keurslijf van het geloof te dwingen, leidt er uiteindelijk toe dat de Joden dit eerdere toevluchtsoord verlaten of alleen nog in het geheim de Joodse riten blijven uitvoeren en daardoor het risico lopen om als ketter te worden ontdekt en vervolgd. Gegevens, documenten en tekeningen van de Inquisitiegevangenis in Evora, bevestigen de theorie dat de ontdekte stoffelijke resten van mensen zijn die heimelijk Joods leefden.

Categorie:

Home » Nieuws » Joodse wereld » Resten Joodse slachtoffers Inquisitie gevonden