Burgemeester Wageningen ontvangt boek over Joodse gemeenschap in zijn gemeente

Vermeulen krijgt boek (foto: P. Menco)

Wageningen heeft ooit een grote Joodse gemeenschap gekend, die door de Sjoa nagenoeg werd weggevaagd. De stichting Joods Erfgoed Wageningen en Omstreken produceerde in de afgelopen jaren meerdere boeken over het Joodse leven van weleer en de Joodse begraafplaats in deze stad. Op 23 maart kwam daar Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog, kroniek en herinnering bij. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemeester Floor Vermeulen (VVD) van de gemeente Wageningen.

Project gered

Het boek kent een lange ontstaansgeschiedenis, zo schrijft de stichting. De oorspronkelijke onderzoekers en auteurs konden door ziekte en overlijden het boek niet voltooien. Daarom werden de teksten herschikt en geredigeerd door Francine Püttmann, waardoor het project kon worden gered. Ook het fotomateriaal vergde veel bronnenonderzoek. ‘Maar uiteindelijk heeft deze gezamenlijke inspanning geresulteerd in een prachtig, rijk geïllustreerd en overzichtelijk boekwerk van 168 pagina’s vol historische verhalen en persoonlijke geschiedenissen van Joden die tijdens de oorlogsjaren werden vermoord of konden onderduiken in en rond Wageningen’.

Blijvende plek

Bestuurslid Jaap Meijer zei bij de overhandiging dat met dit boek de geschiedenis van de Wageningse Joodse gemeenschap een blijvende plek in de herinnering heeft gekregen. Ook burgemeester Vermeulen memoreerde aan het belang van herdenken en het levend houden van de gedachte aan de vermoorde Joodse Wageningers. Püttmann ging vooral in op de moeizame ontstaansgeschiedenis van het boek en de chronologische opbouw ervan. In het laatste hoofdstuk staat een biografie van alle Joden die aan het begin van de oorlog in Wageningen woonden of er in de bange jaren ’40-’45 waren ondergedoken.

Boekwinkel

Doordat stichting Joods Erfgoed Wageningen en Omstreden het boek in eigen beheer heeft uitgegeven, is het werk alleen verkrijgbaar via boekhandel De Kniphorst in Wageningen. Ook het eerder verschenen boek onder redactie van Püttmann, Hier ligt begraven – dat gaat over de oude Joodse begraafplaats Wageningen – is nog in deze winkel te vinden.

Lees ook:
Koninklijke onderscheiding voor Joodse verbinder Madelon Bino

Madelon Bino is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding voor haar tomeloze inzet voor de Joodse gemeenschap. Zowel in haar werk als bij vrijwilligersprojecten. Burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen speldde haar de bijbehorende versierselen op. Bino zette zich jarenlang in om mensen uit verschillende culturen samen te brengen, en om de Joodse cultuur en geschiedenis levend te houden.

Categorie:

Home » Nieuws » Burgemeester Wageningen ontvangt boek over Joodse gemeenschap in zijn gemeente