Dader moord op Franse Sarah Halimi gaat vrijuit, Macron machteloos

Sarah Halimi
Confédération des Juifs de France et des amis d'Israël

De dader van de moord op de Joodse Française Sarah Halimi zal geen straf krijgen omdat hij ontoerekeningsvatbaar is. Dat heeft het Franse Hof van Cassatie woensdag besloten, nadat lagere rechtbanken eerder al tot dezelfde conclusie waren gekomen. De man zou teveel wiet hebben gerookt en daarom in een psychose zijn geweest toen hij zijn buurvrouw Halimi uit haar woning smeet. De nabestaanden, leden van de Joodse gemeenschap en de antidiscriminatie-beweging in Frankrijk zijn in alle staten. Ook president Emmanuel Macron roert zich.

Het gebeurde allemaal op 4 april 2017 toen Halimi, een orthodox-Joodse vrouw, door haar buurman Kobili Traore om het leven werd gebracht. In de nacht drong hij haar appartement in een sociaal woningbouwproject in het oosten van Parijs binnen. Hij viel zijn buurvrouw aan, sloeg haar en riep “Allah Akbar!”, maar ook uitte hij verzen uit de Koran en riep hij scheldwoorden. Hij pakte haar beet en gooide haar uit het raam. Daarna riep hij volgens de aanklacht: “Ik heb de duivel gedood,” in het Arabisch. De 65-jarige Halimi overleefde de val niet.

Ontoerekeningsvatbaar
Ruim vier jaar later lijkt er in Frankrijk voorlopig een eind te zijn gekomen aan een lange rechtsgang met een onbevredigende afloop voor de nabestaanden en de Joodse gemeenschap. Na zijn daad werd Traore in hechtenis genomen en onder psychiatrische behandeling gesteld. Uit het rapport van het Franse ‘Pieter Baan Centrum’ bleek dat de moordenaar psychische problemen heeft, veel cannabis rookte en daardoor in een psychose was geraakt. Mede daarom zou hij ontoerekeningsvatbaar zijn. De rechtbank ging daar in mee, tot ontevredenheid van de aanklager en de nabestaanden. Uiteindelijk procedeerden ze door tot aan het hoogste gerecht, maar kregen ze geen gelijk.

Naar Straatsburg
Net als de rechtbank erkent het Hof van Cassatie dat Traore de moord heeft gepleegd en dat die een antisemitisch karakter had. Toch krijgt hij vanwege zijn aandoening geen straf. Voorlopig verblijft hij nog in een psychiatrische instelling. De nabestaanden zijn er kapot van, maar geven niet op en stappen naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daar willen ze alsnog hun gelijk halen. Het is onduidelijk of ze dat zullen krijgen, omdat de Franse wetgeving op de universele mensenrechten van Europa is gebaseerd.

Macron lijkt machteloos
Alom wordt erkend dat Frankrijk een probleem heeft met het bestrijden van antisemitisme. Het aantal antisemitische incidenten, zeker ook waarbij geweld wordt gebruikt, is in de laatste jaren gestegen en de overheid lijkt niet bij machte dit tij te keren. Wel laat president Macron zich na afloop van grote incidenten en gebeurtenissen op dit gebied zien, maar in de praktijk vinden veel Franse Joden dat de staat te weinig doet. De politicus mengde zich in januari in het debat over de zaak Halimi toen een lagere rechtbank opnieuw oordeelde dat Traore geen straf moest krijgen. Hij zei te hopen dat het Hof van Cassatie anders zou oordelen, die daarop reageerde dat in Frankrijk de scheiding der machten geldt.

CRIF verbijsterd
De Conseil Représentatif des Instution Juives de France (CRIF) uit kritiek op de hele gang van zaken. ‘In een waardige democratie beoordelen we de gekken natuurlijk niet. Maar in een democratie beschouwen we iemand die door zijn eigen daden, in dit geval het gebruik van drugs, zelf zijn mentale toestand heeft veroorzaakt, niet als crimineel onverantwoordelijk’, schrijft CRIF-voorman Francis Kalifat op de site van zijn organisatie. Hij doelt op het overmatig softdrugsgebruik van de dader voorafgaand aan de moord. ‘Hoe kan een samenleving accepteren dat een scherpe waanvoorstelling na de consumptie van cannabis de dader van een antisemitisch misdrijf in staat stelt aan zijn verantwoordelijkheid te ontsnappen?’

Wet aanpassen
Door de criminele onverantwoordelijkheid van haar moordenaar te bevestigen, berooft het Hof van Cassatie de familie van Sarah Halimi definitief van een proces dat essentieel is voor haar rouwproces, aldus Kalifat, ‘maar ook heel Frankrijk van een noodzakelijk proces tegen antisemitisme’. De CRIF stelt dat het proces meer is geweest en grote maatschappelijk impact kan hebben. Antisemieten in Frankrijk kunnen nu het idee opvatten dat ze kunnen wegkomen met hun daden. Ook vindt hij het jammer dat het Hof van Cassatie geen volksjury heeft laten oordelen, een optie in Frankrijk. De wet moet wat de CRIF betreft snel aangepast worden waar het antisemitisme betreft.

Lees ook:
Moord op Sarah Halimi is antisemitisch
De wrede moord op een orthodox-Joodse vrouw in Frankrijk wordt beschouwd als een antisemitische daad, aldus Agence France Press, na een campagne om aandacht te vestigen op deze moord. De daad zorgde voor een discussie over antisemitisme en geweld in arbeiderswijken in Frankrijk. 

Categorie: |

Home » Nieuws » Dader moord op Franse Sarah Halimi gaat vrijuit, Macron machteloos