Deense subsidie voor vier culturele initiatieven tegen antisemitisme

SLKS

In Denemarken krijgen vier grote projecten steun uit verschillende overheidsfondsen voor het bestrijden van antisemitisme. De Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS [het Paleizen- en Cultuuragentschap van het Deense ministerie van Cultuur, red.] heeft de plannen gepresenteerd, die onderdeel zijn van het grote Plan van Aanpak van de Deense regering om Jodenhaat structureel tegen te gaan. Het gaat om tentoonstellingen, theatervoorstellingen, informatiecampagnes en educatief materiaal. Vorig jaar presenteerde premier Mette Frederiksen samen met Joods Denemarken het Plan van Aanpak.

Twee pools

De vier projecten zijn onderdeel van het Plan, dan ook gestalte krijgt buiten de cultuurwereld. In ieder geval krijgen deze vier cultuurinitiatieven financiële steun vanuit twee pools. Een ervan gaat naar informatie over ‘het Joodse leven en de cultuur van Deense burgers’ middels tentoonstellingen, terwijl de andere informatie over het Joodse leven en de Joodse cultuur middels kunst en cultuur als geheel. In totaal is drie miljoen kroon met de projecten gemoeid, wat omgerekend vierhonderdduizend euro is. In een samenleving van 5,5 miljoen mensen is dat een behoorlijk groot bedrag.

Het Joodse Huis

Openluchtmuseum Den Gamle By in Aarhus, het Dansk Jødisk Museum in Kopenhagen en het Fredericia Museum in Fredericia zullen in een gezamenlijke tentoonstelling het verhaal vertellen van de Deense Joden die buiten Kopenhagen woonden. In Den Gamle By komt een Joods huis te staan. Het is een woning uit Randers, waar de grootste Joodse gemeente buiten de hoofdstad leefde. Op de begane grond komen twee permanente interieur-exposities: een Joodse penseelbinderij en een Joods appartement. Op de eerste verdieping is een tentoonstelling over de geschiedenis van de Joden in Denemarken met een focus op de joden in de provincie. Kosten: ruim 2,2 miljoen kroon (3 ton).

Indruk, afdruk, expressie

Met het initiatief Impression, imprint and expression zullen het Joods Museum, het Immigrantenmuseum en de Furesø-bibliotheken burgers ten noorden van Kopenhagen informeren over het Joodse leven, de cultuur en geschiedenis. De focus ligt op voorlichting en gesprekken met burgers, waarbij kunst en cultureel erfgoed een rol spelen. Ook komen er lezingen, tentoonstellingen en dialoogbijeenkomsten. Zo ontstaat er een constructieve voedingsbodem voor tolerantie, diversiteit en inclusie, die moeten antisemitisme voorkomen, aldus de SLKS. Er is al 704.803 kroon toegezegd (94.792 euro).

Shalom Denemarken

Dit project gaat over online antisemitisme en is gericht op jongeren tussen de vijftien en 25 jaar oud. Op basis van een op algoritmen gebaseerde analyse over digitaal antisemitisme, zal het project innovatief lesmateriaal ontwikkelen. Verder komen er initiatieven op lokaal niveau. ‘De analyse moet ook de basis vormen voor een online campagne. De concepten en het lesmateriaal worden ontwikkeld in een co-creatiefproces, waarbij lokale en nationale culturele actoren en partners mede-eigenaar worden’, stelt de SLKS.

Scandinavische steden

Het Joods Informatiecentrum is de aanvrager van de subsidie. Zij krijgen de gunning, onder meer omdat ze volgens de uitvoeringsorganisatie van het ministerie grondige kennis hebben over het Joodse leven van nu. Ook hebben ze eerder gewerkt aan het voorkomen van antisemitisme door voorlichting en educatie. Ze werken samen met Nordic Safe Cities, een alliantie voor veiligheid en inclusie in negentien Scandinavische steden, waar ze zich inzetten om haat zowel online als offline te voorkomen. Dit project krijgt 2,5 miljoen kroon (336.010 euro).

‘De handelaar uit Venetië’

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de ‘Redding van de Deense Joden’, die in 1943 plaatvond, komen er activiteiten. Die zullen voornamelijk langs de Øresundkust en in Helsingør te zien zijn. Toneelgroep HamletScenen, het Deens Joods Museum, het Centrum voor Leermiddelen aan de UCL Business Academy en Professionshøjskole zijn een driejarige communicatiesamenwerking aangegaan. ‘Het doel is het kritisch denken van jongeren te versterken en via voorstellingen en lesmateriaal bij te dragen aan het voorkomen van antisemitisme, haatmisdrijven en extremisme in de samenleving’. Dit project heeft 390.000 kroon (vijf ton) toegezegd gekregen.

Lees ook:
Denemarken presenteert groot Plan van Aanpak tegen antisemitisme

De Deense regering heeft een lang verwacht plan van aanpak tegen antisemitisme gepresenteerd. Het gaat om een project dat heel Denemarken aangaat en waarvan hoge verwachtingen zijn. Het plan omvat uiteenlopende maatregelen, zoals betere educatie over Joden, meer gerichte politie-inzet tegen Jodenhaat. Verder komt er een Deense nationaal coördinator antisemitismebestrijding en is het plan ingebed in bredere maatregelen tegen haatmisdrijven.

Categorie: |

Home » Nieuws » Deense subsidie voor vier culturele initiatieven tegen antisemitisme