Druzen demonstreren massaal tegen nieuwe wet

Druzen
wiki

De Druzen van Israël zijn massaal op de been gekomen om te demonstreren tegen de nieuwe ‘natiestaat-wet’. Tienduizenden mensen stonden zaterdagavond op het Rabinplein in Tel Aviv om te protesteren tegen de omstreden wet die Israël officieel aanwijst als het thuisland van het Joodse volk. Minderheden zoals de Druzen verliezen bepaalde rechten. Het Forum van Druzische Legerofficieren had opgeroepen tot het protest nadat Druzische leiders tevergeefs hadden gesproken met premier Benjamin Netanyahu. Met de druzen protesteerden ook duizenden Joodse Israëli’s mee.

De Druzen, een Arabisch sprekende minderheid in Israël, vinden dat de wet hen maakt tot tweederangsburgers. Dit heeft te maken met het vervallen van het Arabisch van tweede officiële taal naar een ‘taal met een speciale status’. Druzen hebben in Israël een andere status dan de Arabische Israëli’s. Zo dienen ze bijvoorbeeld in het leger (IDF). Mede daarom steekt de nieuwe natiestaat-wet velen van hen. Niet alleen de Druzen zijn ontevreden over de wet, maar ook de Arabieren en Bedoeïenen in Israël hebben grote problemen met de wet. Hetzelfde geldt voor een significant deel van het Joodse electoraat.

De Druzen vormen een kleine religieuze gemeenschap met leden in Syrië, Libanon, Israël en Jordanië. Ze gebruiken de Arabische taal en volgen een sociaal patroon dat sterk lijkt op dat van de Arabieren in de regio, maar beschouwen zich vaak niet als Arabieren. Libanese Druzen zeggen dat ze Arabieren zijn, terwijl veel Israëlische Druzen zeggen dat ze dat niet zijn. De beweging is ontstaan als een van de vele mystieke stromingen in de middeleeuwse sjiitische islam. Critici menen dat ze een sekte van het sjiisme vormen, anderen vinden dat ze geen moslims zijn. Vandaag de dag leven er ongeveer 600.000 Druzen in het Midden-Oosten.

De wet waartegen de Druzen demonstreerden regelt dat Israël wordt gedefinieerd als’ één Joodse natiestaat, met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad’. Hebreeuws is thans nog de enige officiële taal en de ‘ontwikkeling van Joodse vestiging’ is in de wet opgenomen als kwestie van nationaal belang. In de Knesset werd de wet met een zeer kleine meerderheid aangenomen met 62 stemmen voor en 52 stemmen tegen. Niet alle Israëli’s zijn het met de natiestaat-wet eens.

Categorie:

Home » Nieuws » Israël » Druzen demonstreren massaal tegen nieuwe wet