Europees Hof: sjechieta-verbod in Vlaanderen en Wallonië kan

Vlaams
breakingIsraelnews

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg oordeelt dat het verbod op ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Beide Belgische deelstaten hebben de sjechieta en halal-slacht verboden, waarna Joden en moslims doorprocedeerden tot in Luxemburg. Zij halen na jaren van strijd bakzeil. Ook zijn alle juridische opties nu uitgeput. De ‘publieke moraal’ heeft het gewonnen van de religieuze argumenten.

Godsdienstvrijheid

Het Hof heeft getoetst of het verbod in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dat is niet het geval. Volgens de rechters is het verbod op ritueel slachten ‘in beginsel gerechtvaardigd’ en mede daarom kan het blijven bestaan omdat het ‘proportioneel is voor het nagestreefde doel, namelijk de bescherming van het dierenwelzijn als element van de ‘publieke moraal”, schrijft het Hof. Verder vormen de Waalse en Vlaamse besluiten geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst of op het non-discriminatiebeginsel.

Grondwet

Zowel Vlaanderen als Wallonië vaardigden in 2019 een verbod uit op ritueel slachten, waarna Joodse en islamitische organisaties juridisch de strijd aangingen. Ze stapten naar het Grondwettelijk Hof van België, maar die oordeelde dat het verbod niet in strijd is met de grondwet, waarin de vrijheid van godsdienst wordt gegarandeerd. Vervolgens werd de gang naar Europa gemaakt, maar daar legden de Belgische Joden en moslims het ook af. Nu is er opnieuw geprocedeerd, zij het tevergeefs.

Reacties

Het Vlaamse Forum der Joodse Organisaties en het Belgisch Coördinatie Comité der Joodse Organisaties (CCOBJ) hebben nog niet gereageerd op de domper. Voor de Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) van Dierenwelzijn is de uitspraak een opsteker. Hij constateert dat ‘nu niet alleen in Brussel, maar in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten’. Weyts: “We reiken nu de hand naar de geloofsgemeenschappen die het verbod aangevochten hebben. Laat ons nu deze bladzijde definitief omslaan en voortaan samen strijden voor meer dierenwelzijn.”

Tegen halal

Opvallend wel is dat Vlaams minister Weyts een lid is van de N-VA, de Vlaams-nationalistische partij van Bart de Wever die pro-Joods heet te zijn. Op het gebied van de sjechieta is de partij minder toeschietelijk. Hetzelfde geldt voor haar coalitiepartijen en de andere bestuurspartijen in Vlaanderen, die allen menen dat de sjechieta slecht is voor het dierenwelzijn. Het rechts-radicale Vlaams Belang zegt op te komen voor de Joden tegen de moslims. De partij is ook tegen ritueel slachten, maar dan uit ideologische redenen: het idee is dat moslims hun cultuur aan de Europese zouden opleggen met halal.

Categorie: |

Home » Nieuws » Europees Hof: sjechieta-verbod in Vlaanderen en Wallonië kan