Gemeenteraad Osnabrück wijst Calmeyer Museum af

Blik op raadhuis Osnabrück, M. Fähse, wikipedia commons

De gemeenteraad van de Duitse stad Osnabrück heeft dinsdagavond met een zeer grote meerderheid tegen de oprichting van het Hans Calmeyer Museum gestemd. Alleen de CDU en een eenmanspartij steunden het plan voor het Calmeyer Museum, zo meldt Afred Edelstein van de Joodse Programmering van de EO aan Jonet.nl. Het was de bedoeling dat in het museum stilgestaan zou worden bij vrede en de goede daden van Calmeyer in Nederland. Het voornemen voor een museum veroorzaakte beroering en een petitie tegen het project. Er werd vervolgens gewikt en gewogen, waarna de raad ‘nein’ zei.

Afstammingskwestie

Hans Calmeyer was een Duitse jurist die tijdens de Tweede Wereldoorlog als zogeheten Judenreferent in Den Haag verzoeken behandelde van Joden die om uitstel van deportatie vroegen. Hierbij ging het meestal om de afstammingskwestie van Joden die stelden dat ze niet aan de eisen van de Neurenberger Rassenwetten voldeden. In Nederland en daarbuiten staat hij bekend als redder van vele Joden, omdat hij hen een gang naar de vernietigingskampen wist te besparen.

Andere kant

Calmeyer had echter ook een andere kant. In 2020 produceerde de Joodse Programmering van de EO een documentaire over de toen 92-jarige Femma Fleijsman-Swaalep, die door toedoen van Calmeyer juist in Auschwitz belandde. Op miraculeuze wijze overleefde zij de verschrikkingen. Ook zijn er andere gevallen. Om bepaalde Joden te kunnen redden moest de Duitser alsnog veel Joden ‘afkeuren’. Zij gingen eveneens vaak hun dood tegemoet.

Felle discussie

Het relaas van Femma Fleijsman dat ook in Duitsland werd gevolgd, doorkruiste uiteindelijk de plannen van de stad Osnabrück die met het nieuwe museum Calmeyer wilde eren als de Osnabrückse Schindler. Na drie jaar verhit debat, de instelling van een speciale wetenschappelijke adviescommissie en de organisatie van twee symposia over de rol van Calmeyer, is er met het besluit van dinsdag een einde gekomen aan een felle discussie tussen voor- en tegenstanders van de naamgeving van Calmeyer aan het museum in oprichting.

Whatsapp

Lees ook:
Nederlandse petitie tegen Duits geld voor Hans Calmeyerhuis in Osnabrück

Tweehonderd prominenten hebben bij de Duitse ambassade in Den Haag een petitie ingediend tegen Duits belastinggeld voor een op te richten museum dat naar Hans Georg Calmeyer wordt vernoemd. Tijdens de bezetting besliste hij over leven en dood van Joden in Nederland. Journalist Hans Knoop twijfelt aan de handelswijze van Calmeyer en heeft daarom de petitie opgezet. Ronny Naftaniël is het met hem oneens en weigert te tekenen.

Categorie: |

Home » Nieuws » Gemeenteraad Osnabrück wijst Calmeyer Museum af