‘Grote belangstelling voor infoavond Verdoner en De Weerd’

CNIsrael

Meer dan tweehonderd mensen namen maandagavond deel aan een online bijeenkomst van antisemitisme-coördinator Eddo Verdoner en voorman Marcel de Weerd van het Joods Politie Netwerk (JPN) over de vraag: ‘Hoe wapenen we ons tegen antisemitisme’. Volgens de organisatoren was de belangstelling voor de avond groot.

Grote zorgen

Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober is het antisemitisme in Nederland fors toegenomen. Er leven hierover grote zorgen in de Joodse gemeenschap. In de afgelopen tijd spraken Verdoner en het JPN erover met verschillende mensen en organisaties. ‘Om het voor meer leden van de Joodse gemeenschap op een laagdrempelige manier mogelijk te maken om zich te informeren en vragen te stellen is een online bijeenkomst georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling zullen in de toekomst vaker dit soort (online) bijeenkomsten georganiseerd worden’, schrijven ze in een persbericht.

Dynamiek

In zijn inleiding schetste Verdoner kort de actuele dynamiek rond antisemitisme. Joden ervaren sinds de aanval van Hamas veel meer antisemitisme, op de werkvloer, op school op bij een vereniging. Oude antisemitische beelden worden opnieuw van stal gehaald. Sociale media wakkeren het antisemitisme aan. Verdoner riep aanwezigen op om waakzaam te zijn, melding te doen van antisemitisme én om het Joodse leven te blijven leven.

Aangifte doen

De politie heeft verschillende informele medewerkersnetwerken om expertise over een bepaald thema binnen het korps te vergroten, aldus De Weerd. In het JPN werken agenten met affiniteit met het Jodendom samen om kennis over de Joodse gemeenschap en over antisemitisme te delen met collega’s. De Weerd ging dieper in op het verschil tussen een melding en een aangifte. Alleen een aangifte bij de politie kan tot strafrechtelijke vervolging leiden. Een aangifte moet altijd fysiek, op het bureau, waarbij de politie altijd verplicht om hem aan te nemen. Het OM beoordeelt vervolgens.

Categorie:

Home » Nieuws » ‘Grote belangstelling voor infoavond Verdoner en De Weerd’