JMW tekent convenant met ministerie VWS voor tweede generatie

JMW

Het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) heeft een convenant afgesloten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor hulp aan tweede generatie Sjoa-overlevenden. Het akkoord heet ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’ en komt voort uit eerder gehouden onderzoek. Daaruit bleek dat welke hulpvragen tweede generatie-Joden hebben. Het convenant werd woensdag ondertekend door JMW-directeur Margo Weerts en staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) van VWS.

Op de bijeenkomst heeft van Ooijen gesproken met maatschappelijk werkers en cliënten van JMW die behoren tot de tweede generatie. Er is ook gepraat over hoe het oorlogstrauma van hun ouders op hen effect heeft gehad en hoe de contextgebonden zorg, die zij konden vinden bij onder meer JMW, goed aansloot bij hun hulpvragen, aldus de zorgorganisatie in haar nieuwsbrief. ‘Het JMW kan niet de sporen wissen, maar wat de hulpverleners doen is cliënten leren inzien dat situaties die als bedreigend werden of worden ervaren met de daaropvolgende impact, ook anders kunnen worden geïnterpreteerd en daarmee worden gerelativeerd’, aldus een van de cliënten volgens JMW.

Het convenant was er niet gekomen zonder medewerking van de Stichting Pelita, de Stichting ARQ en het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi), benadrukt de organisatie in de nieuwsbrief. Directeur Weerts schrijft: ‘Ik ben enorm blij, verheugd en trots dat al het werk van mijn collega’s bij JMW, en onze collega-organisaties Pelita, NLVi en ARQ, eraan hebben bijgedragen dat dit convenant tot stand is gekomen. Hiermee erkent VWS de problematiek van de tweede generatie oorlogsgetroffenen vanwege de bijzondere solidariteit en ereschuld die VWS voelt met oorlogsgetroffenen. VWS vindt dat ook de tweede generatie moet kunnen rekenen op passende, immateriële ondersteuning’.

Bekijk hier een filmpje van JMW over de naoorlogse Joodse generatie:


Lees ook:
Hoe het verhaal verder verteld kan worden

JONAG, de stichting voor de Joodse naoorlogse generatie, organiseerde onlangs een bijeenkomst voor haar leden. Insteek: hoe kan ik als tweede generatie-Jood het verhaal over de oorlog die ik persoonlijk niet heb meegemaakt, toch doorgeven? Op de middag waren ervaringsdeskundige Mieke Bonnen en Gemma Groot Koerkamp van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers aanwezig.

Categorie:

Home » Nieuws » JMW tekent convenant met ministerie VWS voor tweede generatie