Joodse leerlingen kunnen makkelijker vrij krijgen voor Joodse feestdagen

Scholieren van Joodse komaf en hun ouders krijgen het in de toekomst makkelijker om vrij te vragen voor Joodse feestdagen. Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft afspraken gemaakt met minster Dennis Wiersma (VVD) van Basis- en Voortgezet onderwijs. Er waren al mogelijkheden om vrij te krijgen, maar in de praktijk waren er vooral administratieve en communicatieve problemen. Het CJO kaartte de situatie aan en kreeg voor elkaar dat regelgeving nog meer werd aangepast op Joodse feestdagen.

Het gaat om de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), die scholen gebruiken als ouders of verzorgers vrij vragen voor religieuze feestdagen. Binnen de leerplichtwet was er al ruimte voor dergelijke vrije dagen op individuele basis, maar de tekst van het MAS sloot niet goed aan op die in de wet. Daardoor kwam het geregeld voor dat scholen niet wilden meewerken als ouders of verzorgers hun kind wilden thuis houden vanwege een Joodse feestdag.

In de praktijk zagen schoolbesturen meestal niet in dat sommige Joodse feestdagen twee dagen duren, wat opnieuw voor verwarring zorgde. Het CJO stelde de problemen aan de kaak bij Wiersma, die zich ervoor inzette de tekst in het MAS aan te passen. Hoe lang een feestdag duurt, wordt nu niet meer in de tekst vermeld, zodat scholen er niet over kunnen struikelen. Daarnaast geldt de vrijstelling niet langer voor één dag. Er staat nu: ‘De vrijstelling geldt voor dagen waarop de plicht vervuld moet worden. In de meeste gevallen betreft dat één dag’.

Lees ook:
Cheider heeft zaken grotendeels weer op orde, aldus VVD-minister Wiersma

Het Cheider staat niet langer onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie, omdat de school een voldoende scoort in de kwaliteit van het onderwijs. Dat meldt minister Dennis Wiersma (VVD) van Basisonderwijs per brief aan de Tweede Kamer. Het oordeel komt na een aantal moeilijke jaren bij orthodox-Joodse school in de Amsterdamse woonwijk Buitenveldert.

Categorie:

Home » Nieuws » Joodse leerlingen kunnen makkelijker vrij krijgen voor Joodse feestdagen