Kaag: ‘Geen Nederlands geld meer naar Islamic Relief vanwege banden met Moslimbroeders’

wiki

De islamitische liefdadigheidsorganisatie Islamic Relief Worldwide (IRW) krijgt geen Nederlands donatiegeld meer vanwege banden met de omstreden Moslimbroederschap. Dat heeft minister Sigrid Kaag (D66) in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Ook gaat er samengewerkt worden met Duitsland inzake, dat de subsidie aan IRW vorige maand al stopzette. Daarmee volgt Nederland de lijn van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat onlangs heeft gesteld dat andere ministeries hun relatie met IRW moeten herzien wegens antisemitisme en de connectie met de fundamentalistische Moslimbroeders. Kamerleden van de VVD hadden hierover vragen aan Kaag gesteld.

Streep erdoor
Onlangs kondigde Kaag aan honderd miljoen euro uit te geven aan ontwikkelingsgeld voor het bestrijden van corona. Een van de organisaties die meedongen naar het geld was IRW, dat 37,3 miljoen euro in Den Haag hoopte op te halen. Dat verhaal gaat nu niet door, zo blijkt uit antwoorden van Kaag op de Kamervragen. ‘Islamic Relief Worldwide is een onderdeel van het consortium JISRA dat een voorstel heeft ingediend voor subsidie voor een partnerschap onder Versterking Maatschappelijk Middenveld: Power of Voices Partnerschappen,’ schrijft Kaag. ‘Op basis van de mij beschikbare informatie heb ik evenwel besloten om Islamic Relief Worldwide geen subsidie te verlenen’.

Eerder geen geld gegeven
Kaag stelt ook dat er in het verleden geen andere Nederlandse subsidiestromen naar IRW zijn gegaan. Ze is bekend van banden tussen de organisatie en de Moslimbroederschap. ‘Maandag 14 december 2020 hoorde ik voor het eerst over deze aantijgingen in de media. Hierop heb ik nadere informatie ingewonnen bij andere donoren van Islamic Relief Worldwide. Op basis van deze informatie heb ik besloten geen subsidie te verlenen’, aldus de minister en D66-voorvrouw. Het programma Power of Voices was ook gericht op godsdienstvrijheid, maar de Moslimbroederschap en IRW stroken volgens de VVD-Kamerleden niet met die waarden. Mede om die reden is de subsidie er ook niet gekomen.

Gemeenten
Wel is het nog zo dat Nederlandse gemeenten geld geven aan IRW. De Kamerleden willen dat dat ook stopt en hebben de minister gevraagd daar een einde aan te maken. Kaag stelt dit niet te kunnen doen omdat gemeenten eigen bevoegdheden hebben. ‘Het kabinet treedt niet in deze bevoegdheid. Het is dan ook aan de gemeenten om te beoordelen of deze subsidies een bijdrage leveren aan de participatie in Nederland. Het Rijk informeert gemeenten actief als het over informatie beschikt over problematisch gedrag die relevant is voor die gemeenten’. De minister zal niet in gesprek gaan met gemeenten. Wel zal er via een taskforce naar gekeken kunnen worden.

Duitsland
Ook wilden de Kamerleden weten of Nederland kan samenwerken met Duitsland. De bondsregering heeft bewijzen getoond voor de connectie tussen IRW en de Moslimbroeders. Dat is meegenomen in de beslissing om de Nederlandse subsidie stop te zetten, schrijft Kaag. Ook gaat Berlijn geen geld meer geven aan IRW. De allerlaatste donatie vond eind 2020 plaats. Kaag: ‘Uit contact met de Duitse autoriteiten is naar voren gekomen dat Duitsland de subsidierelatie niet heeft voorgezet omdat Islamic Relief Worldwide als ook Islamic Relief Duitsland naar Duits inzicht persoonlijke contacten van betekenis onderhoudt met de Moslimbroederschap en/of aanverwante organisaties’.

Kaag over moslimbroeders
Minister Kaag is duidelijk over wat de broederschap is en waar die voor staat. ‘De Moslimbroederschap streeft naar islamisering van de samenleving door missie-activiteiten, religieuze opvoeding en welzijnswerk. Het is de inschatting op dit moment van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat de kern van de organisatie in ons land slechts uit een beperkt aantal personen bestaat en dat de invloed van de broederschap in Nederland daarmee beperkt is. De ontwikkeling van deze organisatie in Nederland heeft de aandacht van het kabinet’.

Onlangs stelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat de IRW-top systematisch antisemitische boodschappen zend en dat het verbonden is met de Moslimbroederschap. De Amerikanen riepen alle andere ministeries van Buitenlandse Zaken in de wereld op om de relatie met IRW te herzien. Nederland en Duitsland lijken daar gehoor aan te geven.

Lees ook:
VS roept alle landen op relatie met Islamic Relief te herzien wegens antisemitisme

Op de site van het overheidsorgaan in Washington DC staat een uitgebreide en onderbouwde verklaring wat er aan de hand is bij Islamic Relief en zijn anti-Joodse houding. Nederland kan mogelijk subsidie geven aan het met de Moslimbroeders verbonden IRW. Ministers Sigrid Kaag (D66) van Ontwikkelingssamenwerking en Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken onderzoeken of een subsidie terecht is.


Categorie:

Home » Nieuws » Kaag: ‘Geen Nederlands geld meer naar Islamic Relief vanwege banden met Moslimbroeders’