Minister Kaag trok uitnodigingen in na druk van CIDI

Kaag
Flickr

Minister Sigrid Kaag (D66) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vier uitnodigingen voor haar lezing bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ingetrokken. Het ging om vier gasten die te boek staan als progressief en Israël-kritisch. Zij waren niet welkom, zo liet het CIDI voorafgaand aan de lezing van zondag aan Kaag weten, omdat ze kritisch staan tegenover het CIDI. Hoewel ze eerst overwoog om het af te blazen, kwam de minister toch naar de bijeenkomst om haar toespraak te geven. Volgens critici wordt het CIDI gekaapt door rechtse krachten en is de organisatie ‘geradicaliseerd’.

Geheime bijeenkomst
Op zondag hield Kaag een lezing voor het CIDI in het Haagse Mauritshuis. Aan de ‘geheime’ bijeenkomst gingen maanden van voorbereiding af. Uiteindelijk nodigde de belangenorganisatie 110 mensen uit. Kaag kwam met 33 gasten aanzetten, waaronder de vier die later door het CIDI werden geweigerd. Het gaat om Gerard Jonkman en Martijn de Rooi van The Rights Forum, voorzitter Jaap Hamburger Een Ander Joods Geluid en oud-journalist Maarten-Jan Heijmans. Allen staan te boek als critici van het beleid van de staat Israël in het conflict met de Palestijnen. Ook hebben ze geregeld kritiek op het CIDI.

Echtgenoot Kaag wel aanwezig
Tegen NRC Handelsblad zegt CIDI-directeur Hanna Luden dat het viertal niet welkom was ‘omdat ze het CIDI voortdurend aanvallen en zwart maken’. Dit zou tijdens de bijeenkomst mogelijk voor problemen hebben gezorgd. Verder vond Luden dat ‘het aantal mensen op de lijst erg groot werd’ vanwege de 33 gasten die Kaag heeft uitgenodigd. Kaags echtgenoot, de voormalige PLO-vertegenwoordiger Anis al-Qaq, stond ook op de lijst en mocht wel naar het Mauritshuis komen. Binnen de Joodse gemeenschap bestaat wantrouwen tegenover de minister omdat ze met deze Palestijn is getrouwd.

Geen volwaardig debat
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de lezing een persverklaring verspreid. Daarin staat dat de afmelding ‘wordt betreurd’. Dat mensen worden uitgesloten ‘op basis van hun standpunten’ noemt het departement ‘vanzelfsprekend principieel onjuist en onwenselijk voor een volwaardige discussie’. Kaag overwoog om niet naar de bijeenkomst te gaan, maar laat weten dat ‘een volledige annulering van de CIDI-bijeenkomst en de daaropvolgende discussie een inhoudelijk debat onmogelijk zou hebben gemaakt’. Ze zal nog wel in gesprek gaan met Luden over de gang van zaken. Uiteindelijk heeft ze haar speech over het Nederlandse Israël-beleid gehouden.

Teleurgesteld
Twee van de vier geweigerden heeft ook van zich laten horen. Zo laat The Rights Forum namens Jonkman en De Rooi weten teleurgesteld te zijn. ‘The Rights Forum is van mening dat het weren van mensen met onwelgevallige opvattingen haaks staat op het principe van vrije en open uitwisseling van standpunten en meningen, een wezenskenmerk van de democratie’, staat in een verklaring. Jonkman: “Kennelijk is het CIDI zo bevreesd voor onze opvattingen dat het ons met deze maatregel nu letterlijk buiten het debat probeert te houden.”

‘Zij zijn niet welkom omdat zij kritisch zijn over het opereren van het CIDI’The Righs Forum

‘Enkele dagen voor de bijeenkomst werden de vier door het ministerie gebeld met de mededeling dat het CIDI een streep door hun namen had gezet’, aldus The Rights Forum. ‘Zij zijn niet welkom omdat zij kritisch zijn over het opereren van het CIDI. De Rooi kreeg te horen dat hem de toegang wordt geweigerd omdat hij het CIDI in artikelen heeft aangevallen. Voor Jonkman volstond klaarblijkelijk het feit dat hij directeur van The Rights Forum is’.

Rechts-radicaal
Onlangs publiceerde met medium De Kanttekening een uitgebreid artikel over de politieke koers van het CIDI. Die een ruk naar rechts, waardoor de objectiviteit van de organisatie zou zijn verdwenen. EAJG-voorzitter Hamburger noemt de organisatie in het stuk ‘geradicaliseerd’. Zo zegt hij: “Je hebt nu uitgesproken rechtse mensen rondlopen bij het CIDI, die flink polariseren, zoals medewerker en FvD-lid Paul van der Bas en medewerker Hidde van Koningsveld. Dat zijn jonge honden met een uitgesproken mening. In hun jongheid zijn ze ongeremd, ze zoeken de grenzen op. Dat lijkt te gebeuren met instemming van de directie en het bestuur.”

‘Beeld klopt niet’
CIDI-directeur Luden weerspreekt dit beeld. “Het beeld is nu dat als je Israël steunt je rechts bent, en als je de Palestijnen steunt je links bent, maar dat is onzin. In Israël wonen mensen met verschillende politieke opvattingen en dit geldt ook voor Joden in Nederland. Israël heeft ook linkse regeringen gehad. In Israël is er nu een rechtse regering aan de macht, in Nederland ook. Men probeert het CIDI in de rechtse hoek te duwen, maar dat is niet terecht; de tegenstelling links-rechts, zeker in verband met Israël, is onjuist.”

Lees hier het hele artikel over het CIDI op de site van De Kanttekening.

Categorie:

Home » Nieuws » Minister Kaag trok uitnodigingen in na druk van CIDI