Negen ton extra voor beveiliging Holocaustmuseum

Het NHM in aanbouw, 2023 (foto: K. Rijken)

De Tweede Kamer geeft groen licht voor negen ton extra voor de beveiliging van het aankomende Nationaal Holocaustmuseum (NHM) in Amsterdam. Voor een amendement van JA21 en de ChristenUnie was nagenoeg Kamerbrede steun. Alleen de FvD-fractie stemde tegen. Het geld komt uit de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is nodig omdat het museum meer beveiligingsmaatregelen moet treffen.

Gevolgen

Door de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023 en de nasleep ervan is de dreiging op Joodse doelen in Nederland toegenomen. Extra beveiliging was al nodig en zal voorlopig nodig blijven, zo ook bij het NHM. Dat stelde directeur Emile Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier eerder, de organisatie waar het toekomstige museum onder valt. Het NHM gaat op 10 maart open voor het publiek en vertelt het verhaal van de Sjoa in Nederland.

Het betreft niet alleen een beveiliger voor de deur, maar bijvoorbeeld ook hoogwaardige technologie die ervoor kan zorgen dat kwaadwillenden hun gang niet kunnen gaan. “In die beveiliging hebben we moeten investeren. Daarom is nu extra geld nodig voor dit jaar en later structureel voor de volgende jaren. Een deel van dat geld zal overigens ook worden besteed om het museum te runnen,” zei Schrijver eerder tegen Het Parool. Ook de Hollandsche Schouwburg wordt van het extra geld beveiligd.

Stemming

Volgens JA21-voorman Joost Eerdmans is er in de toekomst misschien nog wel meer beveiliging van het museum nodig. Zijn collega Mirjam Bikker (ChristenUnie) noemt het ‘uitermate wrang’ dat juist in deze tijden extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen voor het nieuwe museum. De twee dienden daarom een amendement in op de begroting van VWS voor komend jaar. Hun voorstel werd ruimschoots aangenomen. Alleen de driekoppige fractie van Forum voor Democratie (FvD) stemde tegen.

Voor de deur van zowel het NHM als de tegenover liggende Hollandsche Schouwburg zijn door de gemeente Amsterdam zware stenen neergelegd. Die dienen ervoor om een hit and run-actie van terroristen te voorkomen. Het extra geld komt boven op de twee miljoen euro die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eind vorig jaar reeds klaarspeelde om de gestegen bouwkosten van het nieuwe museum te dekken. 

Over het NHM

In de voormalige Kweekschool aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam wordt op 10 maart het NHM geopend. In het nieuwe museum kan iedereen kennis opdoen van de Jodenvervolging en Sjoa in Nederland. Op die manier wordt het verhaal van het drama van toen levend gehouden zodat mensen nu en in de toekomst ervan kunnen leren. Velen tientallen miljoenen euro’s zijn inmiddels door overheden, donoren en anderen geschonken om het museum mogelijk te maken.

Categorie:

Home » Nieuws » Negen ton extra voor beveiliging Holocaustmuseum