Noorse Joden willen officiële erkenning van eigen feestdagen

pexels

De Joodse gemeenschap van Noorwegen gaat een verzoekschrift indienen om hun religieuze feestdagen officieel erkend te krijgen. Vooralsnog is dat niet het geval, waardoor de Joodse feestdagen niet op de nationale Noorse kalender vermeld staan. Wel hebben Joden en anderen twee snipperdagen naar keuze die ze kunnen inzetten op dagen als Jom Kippoer, Pesach of Rosj Hasjanna. Het hooggerechtshof moet uitkomst bieden of de Joodse religieuze feestdagen nu ook moeten worden erkend en opgenomen op de nationale kalender, tenzij de politiek eerder al overstag gaat. Bij erkenning volgt ook meer keuzevrijheid om vrij te nemen op eigen feestdagen.

Vrije dagen
De Noorse wet op nationale feestdagen, die vorig jaar werd geactualiseerd, garandeert alle werknemers twaalf vrije dagen, waarvan vele christelijke feestdagen zijn. Hiernaast hebben niet-christenen recht op betaald verlof op twee extra dagen naar keuze. Deze snipperdagen kunnen ze inzetten op eigen religieuze dagen indien gewenst. Hierbinnen vallen Joden, moslims en leden van andere erkende godsdiensten die in de publieke sector werken. Het gaat onder meer om ambtenaren en onderwijzers. Zij werden sinds kort gedwongen om bepaalde van hun religieuze feestdagen te werken.

Venstre
De schoen wringt echter in de particuliere sector, waar de Noorse staat deze twee snipperdagen gewoonweg niet kan afdwingen. Het gaat hier immers om private organisaties. Om de situatie op te lossen kwam de jeugdbeweging van de Liberale Partij (Venstre) met een plan waarin wordt opgeroepen tot herziening van de huidige wet. Het voorstel zou werknemers twaalf vrije dagen geven op een datum naar keuze in plaats van twee. Maar mogelijk is daar geen meerderheid voor in het Noorse parlement. Bovendien heet de Venstre een kleine partij te zijn.

Groot voordeel
Voor georganiseerd Joods Noorwegen zou het voorstel een groot voordeel zijn, zo schreef oud-voorzitter Ervin Kohn van de Joodse gemeente in Oslo in mei in een ingezonden stuk. Hij stelt dat de huidige wet godsdienstigen belemmert in de vrijheid van religie. Volgens hem moeten Joden en andere niet-christenen zes of zeven vrije dagen naar keuze krijgen in plaats van twee. Hij wijst op de mensenrechten, die nu zouden worden getreden. “De wet houdt in dat van religieuze Noorse Joden wordt verwacht te kiezen of ze hun religie willen schenden op Jom Kippoer, Rosj Hasjana of Pesach,” zei Kohn tegen JTA.

Samen optrekken
Als de wet niet wordt aangepast, stappen de Noorse Joden naar het gerechtshof. Mogelijk sluiten andere gelovigen zoals de moslims, boeddhisten en hindoes zich bij hen aan. Mochten ze winnen, dan ontstaat er in Noorwegen een unieke situatie, waarbij iedere gelovige vrij mag nemen op feestdagen naar keuze. In andere Europese landen, waaronder Nederland, zijn het alleen Joodse werkgevers hun hun personeel vrij geven op Joodse feestdagen. Wie religieus Joods is en niet voor een Joodse organisatie werkt, heeft pech gehad. In Noorwegen wonen 1.400 Joden, waarvan de meeste niet-religieus maar alleen cultureel Joods zijn. Het Jodendom staat er deels onder druk, omdat overwogen wordt de Brit Mila [jongensbesnijdenis, red.] in de ban te doen. Ook is de sjechita [kosjere slacht, red.] in Noorwegen verboden.

Lees ook:
Ophef over Noorse BDS-kerken en ‘kruisiging Palestijnen’

Net als Jezus worden de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever dagelijks ‘gekruisigd’. Dat zeggen Noorse kerken die samen een tentoonstelling hebben georganiseerd in het kader van de ‘Kerkweek voor de Vrede in Palestina en Israël’. De expositie in de domkerk van Bergen leidde tot protest van de Joodse gemeenschap in Oslo en een pro-Israëlische groepering in Noorwegen. 


Categorie: |

Home » Nieuws » Noorse Joden willen officiële erkenning van eigen feestdagen