SGP geërgerd over antwoorden Hoekstra over Nederlands Israëlbeleid bij VN

RVD, wikipedia commons

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft vanuit de Eerste Kamer schriftelijke vragen gesteld aan minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken over het Nederlandse Israël-beleid bij de VN. De antwoorden daarop zijn voor de kleine christelijke partij onbevredigend. Senator Diederik van Dijk zegt er ‘met verontrusting en onbegrip’ te hebben kennisgenomen. Hij herinnert de CDA-minister eraan dat de Tweede Kamer eerder een motie van partijgenoot Cees van der Staaij aannam die het kabinet oproept werk te maken van het verminderen van het aantal VN-resoluties over Israël.

Waarom contrair?

De aanleiding voor de vragen was een aangenomen voorstel in de Algemene Vergadering van de VN om het Internationaal Gerechtshof onderzoek te laten doen naar de Israëlische ‘bezetting’ van de Palestijnse gebieden. Nederland onthield zich van stemming, tot verbazing van Van Dijk. Hij wijst Hoekstra op de eerder genoemde motie van Van der Staaij. ‘Waarom heeft de minister niet geopereerd in lijn met deze heldere uitspraak van de Tweede Kamer? Hoe gaat de minister wél gehoor geven
aan deze Kameruitspraak?’ schreef Van Dijk aan Hoekstra.

Gastland

Volgens de minister benadrukte dat Nederland als gastland de missie van het Hof steunt. ‘Een advies van het Internationaal Gerechtshof is een gezaghebbend instrument en draagt bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde’, aldus Hoekstra, die handelt conform de grondwet waarin staat dat Nederland de internationale rechtsorde ondersteunt. Ook was er weinig tijd voor advies over deze VN-resolutie en dus onthield de Nederlandse delegatie zich van stemming.

Tempelberg

Hoekstra: ‘Daarnaast bevat deze resolutie een referentie naar de heilige plaatsen in Jeruzalem waarin alleen de Arabische benaming van de Haram al-Sharif wordt gebruikt. Nederland zet zich actief in binnen EU-verband om balans te brengen in
de aanduiding van de heilige plaatsen’. Hierbij doelt de minister op een aangenomen Eerste Kamermotie van SGP-senator Peter Schalk. In een reactie op het antwoord van Hoekstra zegt Van Dijk het ‘harteloos’ te vinden dat Nederland niet tegen stemde. “Dergelijke resoluties zijn erop gericht om Israël te definiëren als apartheidsstaat, met alle consequenties van dien. Een gotspe, en een lelijke klap in het gezicht van een volk dat zo vaak in de geschiedenis met dreigende vernietiging en uitsluiting is geconfronteerd,” zegt hij tegen RefDag.

Golan Hoogvlakte

Van Dijk stelde ook vragen over een VN-resolutie waarin de Israëlische aanwezigheid op de Golan Hoogvlakte werd veroordeeld. Volgens de SGP is dat gebied bij Israël en goede handen en zorgt de huidige situatie voor meer veiligheid voor de bewoners van Noord-Israël. Hoekstra laat weten dat Nederland mee gaat in het standpunt van de EU over de Golan. Den Haag vindt dat het gebied tot Syrië behoort en dat Israël het internationale recht moet nastreven inzake. Van Dijk stelt dat het overgeven van de Golan aan Syrië een groot risico is voor Israël en de regio. “De gedachte dat Israël dit gebied zou moeten overdragen aan het Syrië van Assad is pervers.”

Tweestatenoplossing

Verder wil de SGP dat het kabinet in Europa meer doet om de vrede tussen Israël en de Palestijnen te bevorderen. Van Dijk vroeg: ‘Op welke wijze wil de minister bevorderen dat de EU actief meewerkt aan constructieve initiatieven die zowel de Israëli’s als de Palestijnen terugbrengen naar de onderhandelingstafel als de enige plek waar duurzame vrede kan worden bereikt?’ Hoekstra benadrukt in zijn antwoorden dat Nederland voorstander is van dialoog en de tweestatenoplossing nastreeft. De Europese Commissie doneert vijf miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit ‘voor het bevorderen van democratie, rechtsstaat en capaciteitsopbouw om de twee-statenoplossing in leven te houden in de Palestijnse gebieden’.

Lees ook:
Hoekstra tegen Sylvana Simons: Israël-beleid van Nederland verandert niet

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken heeft tegenover Sylvana Simons (BIJ1) verklaard dat Nederland zijn beleid en houding tegenover Israël en de Palestijnen niet zal veranderen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op schriftelijke vragen die de eenmansfractie van BIJ1 in de Tweede Kamer aan hem heeft gesteld. Simons wilde weten hoe het kabinet staat tegenover de nieuw aangetreden regering in Israël.

Categorie:

Home » Nieuws » SGP geërgerd over antwoorden Hoekstra over Nederlands Israëlbeleid bij VN