Hoekstra tegen Sylvana Simons: Israël-beleid van Nederland verandert niet

YouTube

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken heeft tegenover Sylvana Simons (BIJ1) verklaard dat Nederland zijn beleid en houding tegenover Israël en de Palestijnen niet zal veranderen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op schriftelijke vragen die de eenmansfractie van BIJ1 in de Tweede Kamer aan hem heeft gesteld. Simons wilde weten hoe het kabinet staat tegenover de nieuw aangetreden regering in Israël. Uit de antwoorden van Hoekstra blijkt dat Nederland dezelfde lijn blijft hanteren en met de EU optrekt waar het gaat om het vastgelopen vredesproces. Ook is in Israël geen sprake van ‘apartheid’.

Tweestatenoplossing

Simons diende onlangs schriftelijke Kamervragen in bij Hoekstra over het ‘extreem-rechtse kabinet’ van premier Benjamin Netanyahu, dat eind 2022 is aangetreden. Volgens de minister is dat de uitkomst van een democratisch proces. ‘Ik heb kennis
genomen van de beleidsvoornemens van dit nieuwe kabinet en onderdelen hiervan geven reden tot zorg’, aldus Hoekstra, die de tweestatenoplossing ziet als enige uitkomst voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, ook op bilateraal niveau met Israël. ‘Nederland blijft zich inzetten om de partijen nader tot elkaar te brengen, en roept daarbij op tot de-escalatie’.

Bezorgd

In haar vragen wijst Simons de minister op het aantreden van Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich als ministers, die binnen en buiten Israël als omstreden te boek staan vanwege hun extreme uitlatingen en politieke acties. Voor Hoekstra is hun benoeming ‘resultaat van een democratisch proces in een land met een ontwikkelde democratische rechtstaat’. Wel is hij bezorgd over ‘geuite denkbeelden van minister Ben-Gvir, bijvoorbeeld over de Arabische gemeenschap’. Het kabinet maakt zich ook zorgen om het nederzettingenbeleid van de huidige Israëlische regering.

Korting

Simons wilde van Hoekstra weten wat hij vindt van de voorgenomen veertig miljoen euro aan korting van de Israëlische regering op de Palestijnse Autoriteit (PA), omdat die naar het Internationaal Strafhof gaat. De PA heeft het Hof verzocht om een adviesaanvraag waarin Israël wordt gevraagd de maatregelen terug te draaien. Op16 januari heeft Nederland met negentig andere VN-landen zijn zorgen uitgesproken over het nieuw voorgenomen beleid van Netanyahu’s kabinet.

Rechtelijke macht

Verder wilde Simons weten wat Hoekstra vindt van het plan Netanyahu om de Israëlische rechtelijke macht te hervormen, onder meer door rechters rechtstreeks te laten benoemen door de politiek. De minister wijst op de grote demonstraties van burgers in Israël tegen de plannen. Die geven ‘een duidelijk signaal over breed gedragen zorgen in de maatschappij’. Onafhankelijke rechtspraak is onmisbaar in een democratische samenleving, aldus de CDA’er. ‘Het beoogde pakket met maatregelen voor de hervorming van de Israëlische rechterlijk macht is in potentie omvangrijk en verstrekkend’.

Nederzettingen

Hoekstra spreekt ook zijn zorgen uit over het ingezette nederzettingenbeleid van de nieuwe Israëlische regering. Die kondigde onlangs aan negen nederzettingen te legaliseren. ‘Nederland en de EU veroordelen het Israëlische nederzettingenbeleid, en dringen consequent bij Israël erop aan van verdere uitbreiding hiervan af te zien’, aldus Hoekstra, die stelt zich namens Nederland te blijven uitspreken tegen het nederzettingenbeleid. ‘De ontwikkelingen op de grond worden nauwgezet gevolgd, en het kabinet aarzelt niet om zich duidelijk daarover uit te spreken. Dit heb ik dan ook tijdens mijn eerste gesprek met mijn Israëlische counterpart op 10 januari gedaan’.

Geen ‘apartheid’

Tot slot stelde Simons vragen over ‘apartheid’ en ‘apartheidstaat Israël’. Hoekstra antwoordde daarop het met haar oneens te zijn over die termen. ‘Het kabinet gaat niet mee in het gebruik van de kwalificatie “apartheid”. Dit is een specifieke juridische term en een ernstig internationaal misdrijf, en het is aan een rechter om te oordelen of hiervan sprake is’.

Lees ook:
Barcelona blaast stedenband met Tel Aviv op om ‘apartheid’ en mensenrechten

De burgemeester van Barcelona heeft aangekondigd de stedenband met Tel Aviv op te zeggen, omdat in Israël sprake zou zijn van ‘apartheid’ en ‘flagrante en systematische schending van de mensenrechten’. Het besluit is volgens analisten genomen om het oude linkse Catalaanse nationalisme nieuw leven in te blazen, maar ook omdat er lokale verkiezingen in aantocht zijn. Opvallend genoeg ging Barcelona een jaar geleden nog een campagne aan om meer toeristen uit Israël te trekken.

Categorie:

Home » Nieuws » Hoekstra tegen Sylvana Simons: Israël-beleid van Nederland verandert niet