Slob: onacceptabel dat Joodse leerlingen zich niet senang voelen

wiki

De recente mini-oorlog tussen Israël en Hamas heeft er mogelijk voor gezorgd dat steeds meer Joodse leerlingen op scholen zich niet langer veilig voelen. Het gaat om situaties waarin niet-Joodse docenten en medeleerlingen hen confronteren met hun achtergrond, vaak vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Dit beweerde het NIW eerder in een artikel, waarna SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop vragen stelde aan demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van het Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De minister zegt het te betreuren als op scholen dergelijke situaties zouden zijn ontstaan, zo blijkt uit zijn antwoorden op de Kamervragen. Hij stelt echter dat de inspectie in de afgelopen maanden geen meldingen heeft ontvangen van incidenten gericht tegen Joodse scholieren of leerlingen van Joodse scholen. ‘Op basis daarvan kan ik dus niet concluderen dat het aantal incidenten tegen Joodse leerlingen is gestegen’, schrijft de minister.

Het is ‘niet acceptabel’ dat Joodse leerlingen op school worden aangesproken door acties van Israël, aldus Slob. ‘Het is vreselijk dat een leerling zich niet veilig voelt op school omdat hij of zij zich gediscrimineerd voelt. Een school moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. Daar hebben scholen een wettelijke opdracht toe’. Als de inspectie merkt dat er sprake is van discriminatie of ander gedrag in die richting, kunnen er maatregelen tegen scholen worden genomen.

Volgens Slob kan de zopas geïnstalleerde antisemitisme-coördinator, oud-CJO-voorzitter Eddo Verdoner, deze zaken oppakken. ‘Ik zal met de coördinator in gesprek gaan om te bespreken hoe antisemitisme in het onderwijs zo effectief mogelijk bestreden kan worden. Waar nodig zoekt de inspectie contact met instanties die (mede) gericht zijn op het tegengaan van antisemitisme, zoals de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. In situaties in het onderwijs waarin sprake is van strijdigheid met de basiswaarden, kan de inspectie zo nodig optreden’.

Lees ook:
Arie Slob bezoekt Joodse school Cheider

De school kampt met hoge beveiligingskosten vanwege blijvende dreiging aan de Joodse gemeenschap. Slob heeft in de Tweede Kamer de toezegging ontvangen dat het Rijk financieel zal bijdragen in deze hoge kosten. De politicus bezocht de school samen met opperrabbijn Binyomin Jacobs en directeur Esther Voet van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI).

Categorie:

Home » Nieuws » Slob: onacceptabel dat Joodse leerlingen zich niet senang voelen