Stad en universiteit Leiden herdenken samen

Vervangende afbeelding voor wanneer er geen afbeelding beschikbaar is met de tekst: Geen afbeelding beschikbaar.

Op de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden op 4 mei, spreken rector magnificus Carel Stolker en Jip Stam, praeses van de koepelorganisatie van Leidse studentenverenigingen. Zij staan stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en eren de hoogleraren en studenten die zich verzetten.

Minstens 663 studenten, medewerkers en alumni van de Leidse universiteit kwamen om in de Tweede Wereldoorlog. Dat aantal kon althans worden achterhaald; ongetwijfeld vielen er nog meer slachtoffers. De Stichting Dodenherdenking Leiden nodigt studenten en medewerkers uit om samen met de inwoners van Leiden alle oorlogsslachtoffers te herdenken. De bijeenkomst vindt plaats in de Pieterskerk. Aansluitend wordt een stille tocht gehouden.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Rudolf Cleveringa, destijds decaan van de Rechtenfaculteit, in een openbaar college protest aantekende tegen het ontslag van joodse collega’s. Cleveringa was diep geraakt door het ontslag van zijn leermeester, de vermaarde civilist Eduard Meijers. Familieleden van Meijers, Cleveringa en van de eveneens protesterende hoogleraren Van Holk en Barge zijn aanwezig bij de herdenking.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur in de Pieterskerk, de plek waar Cleveringa in 1946 optrad als erepromotor van Winston Churchill. Burgemeester Henri Lenferink houdt een korte toespraak, vervolgens spreekt rector Carel Stolker de herdenkingsrede uit. Hij staat stil bij de slachtoffers en degenen die zich met gevaar voor eigen leven verzetten tegen de nazi’s. Jip Stam, praeses van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), gaat in op het toenmalig studentenverzet, dat mede leidde tot algehele sluiting van de universiteit. Het Collegium Musicum brengt delen uit het Requiem van Brahms ten gehore.

Aansluitend aan de bijeenkomst is er een stille tocht, die begint en eindigt bij de Pieterskerk (ingang noord). Op het Pieterskerkplein staat tijdelijk een replica van het originele bevrijdingsmonument bij Molen de Valk. Vanwege de bouw van een parkeergarage is hier de komende jaren geen ruimte voor een herdenking. Bij dit tijdelijke monument worden de (landelijke) twee minuten stilte in acht genomen, waarna het defilé plaatsvindt [dv].

Bron: Leiden Universiteit

Categorie:

Home » Nieuws » Stad en universiteit Leiden herdenken samen