‘Toekomst Religieus Erfgoed’ wordt voortgezet, ook voor sjoels

Ministerie van OC&W

Het programma ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ zal de komende twee jaar worden voortgezet. Dat is de uitkomst van gesprekken die deze week werden rondgemaakt in de Grote Kerk in Den Haag. Voor de komende tijd is geld gereserveerd voor het behoud en toekomstbestendig maken van religieuze gebouwen die vallen onder het erfgoed. Ook synagogen en andere Joodse gebouwen behoren hiertoe.

Acht ton komt vrij

Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van Cultuur en Media ondertekende maandag de samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, eigenaren van religieuze gebouwen en vertegenwoordigers van verschillende erfgoedorganisaties. Jaarlijks stelt het ministerie zeker 400.000 euro beschikbaar aan het landelijke samenwerkingsverband Religieus Erfgoed, dat sinds 2018 opereert en erg succesvol is. Alle ondertekenaars waren blij door te kunnen.

Samen optrekken

Een gezamenlijke ‘nationale kerkenaanpak’ is noodzakelijk, aldus het ministerie in een persbericht. Enerzijds zijn er de nog steeds groeiende zorgen bij de eigenaren van kerkgebouwen en kloosters om hun gebouwen te exploiteren en in stand te houden. Er is sprake van minder inkomsten en meer leegstand door krimp: het aantal bezoekers van religieuze gebouwen neemt af. ‘Anderzijds heeft het gezamenlijke programma afgelopen jaren bewezen succesvolle instrumenten te ontwikkelen, relevante partijen om tafel te krijgen en kennis te delen’.

Joodse hoek

“Het programma Toekomst Religieus Erfgoed is er voor alle gebedshuizen, kerken, moskeeën, tempels en synagogen, monument of geen monument,” zegt een woordvoerder tegen Jonet.nl. “De Joodse geloofsgemeenschap is ermee verbonden via het CIO-K, een van de partners van het programma.” Het programma ondersteunt (in geld en kennis) gemeenten in Nederland om onderzoek te doen naar de staat van de gebedshuizen in een gemeente. “Als er in een gemeente een synagoge is, dan zal deze automatisch meegenomen worden in het onderzoek en in de oplossingen als deze nodig zijn. Maar het is geen dwingend systeem.”

Alkmaar

Juist het met elkaar optrekken – gemeente, gebruikers en geloofsgemeenschappen – is de kern van de gezamenlijke aanpak in bijvoorbeeld het samenstellen van een gemeentelijke kerkenvisie, aldus het ministerie. Voorbeelden zijn meervoudig gebruik, het helpen met het nemen van duurzame maatregelen, waardenstelling maken van het interieur. “Of dat ook al is gebeurd met Joodse gebedshuizen weten we niet omdat we niet weten waar de gemeente precies het geld aan uitgeeft. Maar het is zeer aannemelijk dat dit wel het geval is. In ieder geval is het in de kerkenvisie van Alkmaar meegenomen.”

Categorie: |

Home » Nieuws » Religie » ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ wordt voortgezet, ook voor sjoels