Universiteiten willen uitstel Wob-verzoek over Israëlische contacten

YouTube

De Nederlandse universiteiten hebben om meer tijd gevraagd naar aanleiding van het Wob-verzoek van de organisatie The Rights Forum. Deze pro-Palestijnse organisatie eist inzage in de contacten tussen Nederlandse universiteiten en Joodse en pro-Israëlische organisaties. Het verzoek leidde tot veel boze reacties, onder meer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), en in de Tweede Kamer.

Alle veertien universiteiten in Nederland ontvingen een verzoek van The Rights Forum. De indieners willen meer weten van ‘de institutionele banden met Israëlische universiteiten, instellingen en bedrijven, en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren’. Daarbij noemt de organisatie onder meer het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO). Het gaat volgens Rights Forum niet om incidentele samenwerking, maar om structurele banden tussen kennisinstellingen en organisaties.

The Rights Forum, op initiatief van oud-politicus Dries van Agt opgericht. doet bij het informatieverzoek een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Daarmee kan iedereen informatie opvragen bij publieke en semipublieke instellingen. Daardoor vallen ook de meeste universiteiten onder de Wob.

De vereniging van universiteiten van Nederland (UNL) meldt op de eigen website dat bijna alle universiteiten onder de Wob vallen en moeten meewerken. “Ze mogen geen afwegingen maken over welk Wob-verzoek zij moreel of anderszins niet wenselijk of ongepast vinden.” Het Wob-verzoek leidt volgens de UNL tot onrust onder wetenschappers. Dat meldt het Digitaal Universiteitsblad DUB van de Universiteit Utrecht.

De universiteiten zeggen tijd nodig te hebben om de gevraagde documentatie aan te leveren. De Wet geeft kennisinstellingen namelijk wel de ruimte om namen en andere gegevens weg te lakken. Daarnaast willen de universiteiten de wetenschappers betrekken bij het vrijgeven van documenten en correspondentie. Dat kost tijd en daarom willen zij uitstel.

Joodse organisatie hebben verbaasd en boos gereageerd op de aanvraag. CIDI noemt het Wob-verzoek ‘schandalig’. Vooral omdat de vragen van The Rights Forum insinueren dat er sprake zou zijn van kwade opzet van Joodse organisaties ‘zowel in Nederland als daarbuiten’.

Ook verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn ontstemd. De VVD en ChristenUnie hebben kamervragen gesteld aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Beide partijen noemen het verzoek ‘intimiderend en antisemitisch’. De minister moet onderzoeken of dit soort verzoeken toelaatbaar is. Ook vragen zij om overleg met minister Dijkgraaf van OCW.

The Rights Forum is zich van geen kwaad bewust en spreekt van een lastercampagne. Kritiek op de staat Israël is iets anders dan antisemitisme, meent de organisatie. Het Wob-verzoek is bedoeld om inzage te krijgen in concrete gegevens. Directeur Gerard Jonkman van The Rights Forum zegt in gesprek met de DUB dat er nog geen besluit is genomen over het uitstel. “Maar het lijkt me redelijk om daarop in te gaan als ze meer tijd nodig hebben.”

Lees ook:
Dries van Agt: ‘Ik ben volstrekt geen antisemiet’.

Oud-premier Dries van Agt (CDA) zegt in een groot interview expliciet geen antisemiet te zijn, hoewel hij dat verwijt in Joodse kring wel vaak krijgt vanwege zijn inzet voor de Palestijnse zaak en The Rights Forum. “Ik ben volstrekt geen antisemiet. Ik ontzeg Israël niet het recht om te bestaan. Maar het land vergrijpt zich ernstig en vaak aan het internationale recht. Zelfs schendt Israël het Folterverdrag en het verdrag omtrent de rechten van het kind. Daar gaat het mij om.”

Categorie:

Home » Nieuws » Universiteiten willen uitstel Wob-verzoek over Israëlische contacten